h
24 maart 2015

De VS gaat bepalen wat u gaat eten

Binnenkort op uw bord: Chloorkippen. Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica. Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat Amerikaanse multinationals een land, Nederland bijvoorbeeld, voor de rechtbank dagen.

Lees verder
22 maart 2015

SP grootste linkse partij in Venray

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voor de SP in Venray zeer succesvol geweest. Steeds meer stemmers zijn er van overtuigd dat de SP hèt linkse alternatief is om het afbraakbeleid van het rechtse kabinet Rutte een halt toe te roepen. Van oud-links naar nieuw-links!

Lees verder
16 maart 2015

Op 18 maart hebt u het voor het zeggen...

Op straat voer ik de laatste gesprekken, wordt me de laatste groene paprika in de handen geduwd, verspreid ik de laatste folders, breng ik het laatste pakje behangplaksel in gereedheid om de laatste flyers met Kiezers Bedankt op de verkiezingsborden te plakken. Het is bijna 18 maart. Dan bent u weer aan zet, dan hebt u echt het laatste woord.

Lees verder
12 maart 2015

Maak Venray weer groen, plant een boom

Afgelopen jaar werden in het kader van bezuinigingen bijna 850 bomen omgekapt. De SP heeft dit altijd een onzinnige bezuinigingsmaatregel gevonden en heeft zich daar tegen sterk verzet. Ter compensatie van al dat gevallen groen deelt de SP aankomende zaterdag 14 maart zakjes met eikels uit. 

Lees verder
26 januari 2015

SP opent meldpunt beZORGd

Sinds 1 januari 2015 is er de nodige wetgeving veranderd. Zo moeten mensen vanaf die datum naar de gemeente als men bijvoorbeeld huishoudelijke zorg wil aanvragen of zorg voor de kinderen wil regelen. Via zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ moet de gemeente met de mensen in gesprek om te bekijken welke zorg men nodig heeft. Gemeenten krijgen hier van ‘Den Haag’ flink minder geld en daar zit nu bij de SP de grootste zorg. Om al die zorgtaken goed te kunnen uitvoeren is namelijk wel voldoende geld nodig.

Lees verder
12 januari 2015

Invloed bedrijven in participatieraad beperkt

Afgelopen raadsvergadering stond de vormgeving van de nieuwe participatieraad op de agenda. Deze raad wordt ingesteld om de inspraak van inwoners en cliënten goed te regelen. In de nota werden werkgevers ook als mogelijke deelnemers gezien, terwijl zij heel andere belangen kunnen hebben. Dankzij een aangenomen amendement van de SP wordt hun invloed beperkt. 

Lees verder
11 januari 2015

Kloof arm en rijk groeit ook in Venray

Afgelopen zaterdag 10 januari deelde de SP weer koek en tomatensoep uit aan omstanders. Doel was om mensen bewust te maken van de groeiende ongelijkheid in de samenleving waar ook Venray niet aan ontkomt. Het weer viel tegen, het enthousiasme niet!

Lees verder
5 januari 2015

Betaalbare SP woningen stapje dichterbij

Foto: SP Venray

De huren stijgen steeds meer. Voor mensen met een smalle beurs blijft het iedere keer een opgave om de huur op te brengen ondanks dat huurtoeslag enige verlichting geeft. De SP Venray komt met een alternatief: De betaalbare SP woning

Lees verder
5 december 2014

Er is genoeg voor iedereen

Foto: Len Munnik

Op zaterdagmiddag 13 december zal de SP in het centrum van Venray soep en speculaas uitdelen aan het winkelende publiek. Met deze actie wil de SP aandacht vragen voor de ongelijke verdeling van vermogen in Nederland.

Lees verder
25 november 2014

SP herdenkt omgekapte bomen met Dodenmars

De SP hield zaterdag 22 november a.s. in het winkelcentrum van Venray een dodenmars, ter herinnering aan de 805 bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden of inmiddels al gekapt zijn. Het werd een bezienswaardigheid.

Lees verder

Pagina's