h

De rug recht!

31 oktober 2013

De rug recht!

De verkiezingen zijn blijkbaar al begonnen. Of kunnen we beter spreken van de poppenkast die andere partijen opvoeren om de SP in diskrediet te brengen. Het was een vermakelijke avond dinsdag bij de gemeenteraads-vergadering. Niet de liegende wethouder werd aan de schandpaal genageld maar men wilde de SP de “zwarte Piet” toespelen. En zoals jullie weten mag dat van de VN niet meer tegenwoordig! Trots ben ik op onze tweekoppige raadsfractie die de rug recht hield en geen duimbreed toegaven aan de andere fracties.

Deze bleven maar hameren op het recht van “hoor en wederhoor” en dat we een wethouder niet mogen bestempelen als een leugenaar. Maar in goed Nederlands is iemand die niet de waarheid spreekt, juist ja, een leugenaar. En we hebben als enige partij juist wel wederhoor bij de SPOV toegepast. Zijn pluche moest echter koste wat het koste gered worden en de SP moest in een slecht daglicht worden gezet. Allerlei trucjes hebben ze moeten uithalen om een motie in behandeling te krijgen waarin het optreden van de SP fractie ontoelaatbaar wordt bevonden. Voor de vergadering was er echter aan de SP medegedeeld door de griffier dat het niet mogelijk was om moties in te dienen naar aanleiding van het vragenuurtje! De motie van het CDA, PvdA, SWV en de VVD kwam er toch en zij waren dan ook de partijen die hier voor gestemd hebben. Wat echter echt ontoelaatbaar is dat een wethouder mag liegen en daardoor onnodig onrust in een dorp als Veulen kan stichten.

De taak van de SP is en blijft om dit soort zaken aan de orde te stellen. Wij voeren nu eenmaal op een andere manier politiek dan alle andere fracties, wij gaan niet in achteraf kamertjes de zaken bespreken en bekonkelen. Wij als SP zijn transparant en hebben en willen niets verbergen. Ook de fractie die straks, na de gemeenteraadsverkiezingen, in de Venrayse raad zitting neemt zal wat mij betreft geen andere houding aannemen.

Voor mij was echter het absolute hoogtepunt van de gemeenteraadsvergadering het inspreekrecht dat ons lid Dymphi van Loon hield met betrekking tot het kappen van 850 bomen die de gemeentelijke begroting sluitend moet maken. Dymphi kondigde daarbij al aan dat ze zeker aktie gaat ondernemen om deze bomen te redden, wat mij betreft krijgt ze daarbij alle steun van de SP. Ik ga liever zo’n boom redden dan naar het geneuzel van de zich o zo belangrijk voelende gemeenteraadsleden.

Het wordt een hete herfst en een warme winter!

Jan Hendriks, lijsttrekker SP Venray

U bent hier