h

De SP in de provincie Limburg

De provincies vormen de schakel tussen de gemeenten en het rijk en worden ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voeren simpel gezegd de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het rijk te klein.

Politiek bedrijven komt hierdoor in meerdere gelederen tot uiting. De SP is in de provincie Limburg vertegenwoordigd met  6 zetels. Daarmee delen we qua grootte de vierde plaats. De hoeveelheid zetels van de provincie limburg is 47.

Wat de SP in de provinciale staten doet, is te lezen op de website van de SP Limburg. Ook is op deze site te zien waar de SP in de provincie Limburg een afdeling heeft.

Door samenwerking te zoeken met andere SP afdelingen worden onderwerpen gezamelijk aan het daglicht gebracht. De Maaslijnactie, waarbij de SP pleitte het enkelspoortje tussen Nijmegen en Roermond te verdubbelen, is hier een goed voorbeeld van.

U bent hier