h

Ledenvergadering 17 juni 2003

18 juni 2003

Ledenvergadering 17 juni 2003

Er was sprake van een matige opkomst. Aanwezig waren 12 leden en 2 genodigden, te weten Paul Lempens, SP-regiovoorzitter Noord- en Midden Limburg en Ton Hagens, voorzitter SP-Horst aan de Maas.
De aspirant bestuursleden stelden zich aan de aanwezigen voor en vertelden in het kort wat hun functie in het bestuur is. Er volgde een schriftelijke stemming en het voorgestelde bestuur werd door de vergadering unaniem gekozen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:


  • Huub Rademacher, voorzitter, telefoon (0478) 583812;

  • Jolanda Dijkema, secretaris;

  • Elianne Sweelssen, penningmeester, telefoon (0478) 588545;

  • Ronald van Hal, bestuurslid, telefoon (0478) 582029;

  • Bert Vermeulen, bestuurslid, telefoon (0478) 582755;

  • Marlies Vermeulen, bestuurslid, telefoon (0478) 582755.

Het zwaartepunt van de vergadering kwam te liggen op de uitleg van de gehouden enquête en de plannen voor de toekomst.
Uit de enquête bleek dat de onderwerpen jeugd, huisvesting, bereikbaarheid, gezondheidszorg en zwerfvuil hoog scoorden als aandachtsgebied voor de SP afdeling Venray. We willen dan ook binnen de afdeling gaan werken met diverse commissies aan deze onderwerpen. Leden die zich geroepen voelen om hieraan mee te werken worden dan ook dringend verzocht zich op te geven bij een van de bovenstaande bestuursleden. Weet je veel over een van de onderwerpen af, ben je anderszins betrokken of zou je dat willen geef je dan ook op!
Verder zijn we van plan om de SP binnen de grenzen van de gemeente Venray meer bekendheid te geven. Dit zullen we doen door het voeren van acties. Zowel landelijke als lokale thema’s zullen daarbij aan de orde komen. Als we aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 willen mee doen, en dat willen we, dan moeten we voldoende bekendheid bij de inwoners van Venray hebben en we moeten goede resultaten geboekt hebben met onze acties. Pas dan kunnen we eventueel meedoen met de verkiezingen. Een en ander is ook afhankelijk van de goedkeuring van het Partijbestuur in Rotterdam.
Wij hopen dat we jullie voldoende over de vergadering, die in buitengewoon prettige sfeer verliep, hebben geïnformeerd.

Het postadres van de afdeling Venray is: SP-Venray, Postbus 422, 5800 AK, Venray. Het emailadres is venray@sp.nl.
Het bestuur.

U bent hier