h

Jaarplan 2004 SP-Afdeling Venray

1 januari 2004

Jaarplan 2004 SP-Afdeling Venray

In 2004 zal de basis die in 2003 is gelegd verbreed en verdiept worden.
Zo zal er binnen het bestuur efficiënter gewerkt worden en zullen de functies herkenbaarder worden, zowel binnen als buiten de organisatie.

Vergroting van het ledenaantal zal een van de speerpunten zijn in 2004.
Hiervoor zullen gerichte ledenwerfacties worden gehouden in die wijken, waar bij de laatste verkiezingen veel bewoners op de SP gestemd hebben.
Folders hiervoor zijn voorradig en zullen de komende periode niet alleen in de brievenbus gedeponeerd worden, maar ook persoonlijk aangeboden worden aan de mensen.

Goed contact met de leden is essentieel voor de afdeling. We zullen proberen om onze leden vaker te bezoeken. Daarbij zal dan ook gekeken worden of het lid meer wil en kan betekenen voor de afdeling. Leden kunnen ook meewerken in kerngroepen. Gedacht kan worden aan onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, jongerenwerk enz..

Nog te weinig bewoners van Venray e.o. weten dat er in Venray een actieve SP afdeling is. We zullen met meer acties en meer bezoeken aan de weekmarkt en koopavonden de mensen kennis van onze afdeling laten nemen. Zowel landelijke als locale onderwerpen zullen daarbij aan de orde komen.

De Europese verkiezingen zullen ook een goede gelegenheid zijn om de kiezers in Venray e.o. te laten weten dat de SP in Venray actief is en een duidelijk standpunt heeft als het over Europa gaat. Er zal een groot aantal verkiezingsfolders aangeboden worden en we zullen op de weekmarkt met de mensen van gedachte wisselen over de SP standpunten aangaande Europa.

We zullen alle mogelijke middelen die ons ten dienste staan benutten om aan landelijke acties deel te nemen, ook binnen onze gemeente. Red de Solidariteit is een van die acties waar binnen onze gemeente aan wordt gewerkt.

In het afgelopen jaar hebben we kennis mogen maken met de scholing die door de landelijke organisatie werd verzorgd. De ervaringen waren uitermate positief. Voor ons reden genoeg om ook dit jaar weer zoveel mogelijk kaderleden aan scholing te laten deelnemen.
Ook willen we graag samen met afdeling Horst aan de Maas onze leden laten deelnemen aan enkele cursussen, zodat enerzijds de mensen de partij beter leren kennen en anderzijds de partij de leden beter leert kennen.

Een van de grote problemen die Venray kent is het ontbreken van een fatsoenlijk woningbouwbeleid.
Peperdure woningen rijzen als paddestoelen uit de grond, maar voor de mensen met een kleine beurs wordt niets gedaan. In tegendeel, Betaalbare flats worden met sloop bedreigd om ook hier weer duurdere huizen neer te zetten.
We zullen aan dit onderwerp dit jaar veel aandacht moeten besteden.
Ook zullen we het beleid van de gemeente m.b.t. de Floriade, grote bouwprojecten, diftar enz. kritisch in de gaten houden.

Genoeg te doen dit jaar, dus aanpakken geblazen.

Huub Rademacher. Afdelingsvoorzitter.

U bent hier