h

Algemene ledenvergadering 13 april 2004

29 maart 2004

Algemene ledenvergadering 13 april 2004

Beste leden, bij deze willen we jullie uitnodigen om de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de SP afdeling Venray bij te wonen.

Datum: 13 april 2004
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Plaats: De Witte Hoeve, Gasstraat 5, Venray.

Agenda:
1. Opening
2. Voorstellen bestuursleden en verkiezingen bestuur. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar.
3. Financiële verantwoording.
4. Pauze.
5. Jaarverslag 2003/Jaarplan 2004, met de bijbehorende acties.
6. Gemeenteraadsverkiezingen 2006.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Na de vergadering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Tot ziens in de Witte Hoeve.
Het bestuur

U bent hier