h

SP-Venray verwelkomt honderdste lid

18 november 2004

SP-Venray verwelkomt honderdste lid

De SP afdeling Venray heeft afgelopen donderdag 18 november 2004 haar honderdste lid verwelkomt: mevrouw Nicolette Pelzer.
Met een bosje bloemen in de hand togen vier SP bestuursleden (Huub Rademacher, Bert Vermeulen, Marlies Vermeulen en Ronald van Hal) door de regen naar het adres aan de Gouden Leeuw. Dan blijkt hoe lastig het kan zijn om in de steeds maar doordruppelende regen naar het adres te moeten zoeken; de Gouden Leeuw heeft wel wat weg van een nummerdoolhof waarbij niet altijd duidelijk is waar de nummering begint en waar die ophoudt.

Handen schudden met het 100e SP lid in Venray

De afdeling Venray is in korte tijd sterk gegroeid wat betreft ledenaantal. Zo'n anderhalfjaar geleden nog telde de afdeling ongeveer vijftig leden. Inmiddels heeft het ledental zich verdubbeld. Niet onverdienstelijk vindt Huub Rademacher: 'de afdeling bestaat nu zo'n vijf jaar. Korte tijd is het wat slapjes geweest, maar zo'n twee jaar geleden hebben we een nieuwe start gemaakt. Die start verloopt voorspoedig. Zo hopen we mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. We zijn er ieder geval hard voor aan het werk.'

Nicolette is maar mooi blij met die bloemen

Nicolette Pelzer hoopt wat voor de afdeling te kunnen betekenen: 'voor mensen die een functiebeperking hebben en waar ik er een van ben is er nog een hoop mis, van de gemeente kun je niks verwachten want het geld schijnt daar op te zijn of ieder geval gebruikt te worden voor projecten waar wij niet zo veel aan hebben zoals de Floriade. Het zou beter besteed kunnen worden voor mensen die dat echt hard nodig hebben. Ik vind dat we er steeds hard voor moeten vechten. We worden ook nauwelijks serieus genomen of van het kastje naar de muur gestuurd. Dat was voor mij ook een reden om lid te worden van de SP. Ik heb het eerst nog even bij de PvdA geprobeerd maar daar ben ik maar weer snel van afgestapt.'

Na anderhalf uur wordt het weer tijd de regen te trotseren en keren de bestuursleden huiswaarts. Op naar het tweehonderdste SP-lid van de afdeling Venray!

U bent hier