h

Gemeentepolitiek laat flatbewoners vallen!

20 december 2004

Gemeentepolitiek laat flatbewoners vallen!

Aan de bewoners van de Veltumse Kleffen en Haammakerstraat

De SP afdeling Venray onderneemt geen verdere acties tegen de voorgenomen sloopplannen. De SP afdeling Venray heeft samen met het actiecomité gedurende één jaar actie gevoerd.

Kerndoelen van de acties waren:

  1. Dwing rijke corporaties om hun geld in te zetten voor het bouwen en verbeteren van sociale woningen;
  2. Verbiedt sloopplannen waarmee minder dan tweederede van de huurders instemt;
  3. Bouw voor de buurt! Bewoners moeten ook na nieuwbouw of renovatie in hun eigen buurt kunnen blijven.
De flat aan de Veltumse Kleffen

Terugkijken komt de SP afdeling Venray tot de constatering dat het signaal wat afgegeven is vanuit het actiecomité niet door de plaatselijke politiek en de woningbouwvereniging werd overgenomen. De acties waren zeker zinvol en kregen veel bijval van de Venrayse bevolking. Helaas was dit niet genoeg. Het actiecomité heeft handtekeningen verzameld en aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder Ruyten. De woningbouwvereniging heeft ons meerdere malen te woord gestaan, maar bleef bij haar standpunt en voorgenomen plannen.

Op dit moment zijn de plannen vergevorderd en kiezen veel bewoners voor een individuele oplossing (verhuizen, terugkeer naar de wijk/flat, vergoedingsbijdragen etc.). De SP afdeling Venray ziet geen verdere basis voor acties ten aanzien van deze specifieke sloopplannen en heeft respect voor de individuele keuzes die mensen hebben gemaakt.

In de toekomst zal de SP afdeling Venray zich blijven inzetten voor haar standpunten en ziet zij uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waaraan de SP zal deelnemen om dit soort wantoestanden in de toekomst te voorkomen of tegen te houden.

Vriendelijke groet,

SP afdeling Venray

U bent hier