h

Grote belangstelling avondwake AZC-Venlo

17 augustus 2006

Grote belangstelling avondwake AZC-Venlo

De avondwake voor het gezin Selimovic trok veel belangstelling, rond de honderd geïnteresseerden waren aanwezig in het bijzijn van enkele gastsprekers, een stadsdichter en een stadsmuzikant. Grote drukte voor de hekken van het Venlose asielzoekerscentrum
Gastsprekers zoals burgemeester Jos Truijen, deken Franssen en tweede kamerlid Jan de Wit benadrukten het inhumane asielbeleid van het huidige Balkenende II. De humanitaire grenzen van het Nederlandse asielbeleid worden fors overschreden.

Fakkels en kaarsen voor de avondwake“Hoe schrijnend moet schrijnend zijn om voor schrijnend uit te gaan”, sprak voorzitter Jos Haasen van de Roermondse SP afdeling voor de poort van Venlose Asielzoekerscentrum (AZC). Blijkbaar hebben de beleidsmakers van het kabinet Balkenende II hier weinig boodschap aan. Het Bosnische/Kosovaarse gezin Selimovic werd na te zijn uitgeprocedeerd afgelopen mei met kop en kont op straat gezet. Ze konden het verder zelf gaan uitzoeken. Ten einde raad en volledig uitgeput klopten ze aan bij pastoor Houben in Roermond die het gezin kerkasiel verleende.

Acceptabel
Het Nederlandse asielbeleid is inhumaan en de humanitaire grenzen worden hierin fors overschreden. Te vaak wordt er maar gezegd dat deze mensen het zelf maar moeten uitzoeken. Ze verdwijnen in de illegaliteit. Aldus Joost Truijen, burgemeester van Heythuysen. Diverse SP-afdelingen zijn vertegenwoordigd
Truijen wordt hierin gesteund door tweede kamerlid Jan de Wit die een warm pleidooi hield en het huidige asielbeleid nog eens voorspiegelde en de betekenis ervan niet alleen voor het gezin Selimovic maar ook de andere 26 duizend asielzoekers. Menselijkheid blijkt opeens een scheldwoord te zijn als het om asielzoekers gaat!

Misverstanden
Er bestaan veel misverstanden over het huidige asielbeleid. Zo zouden alle 26 duizend asielzoekers waar minister Verdonk het over heeft, de zogenaamde oud-wetters, al lang uitgeprocedeerd zijn en het land hebben moeten verlaten. Twintigduizend oud-wetters waren echter nog steeds in procedure. Thans zijn dit er rond de negenduizend.
Er zou een sluitend opvangbeleid zijn en een asielzoeker zou altijd binnen 28 dagen weg kunnen als deze dat zou willen. Dat dit niet klopt blijkt wel dat het sluitende opvangbeleid niet geldt voor asielzoekers die op medische gronden, op grond van schrijnendheid en op grond van het buitenschuld criterium niet voor de nieuwe regeling van 1 januari 2006 in aanmerking komen. Onder hen zijn kinderen en bejaarden. Regen gooit roet in het eten
Het is een fabeltje dat asielzoekers binnen 28 dagen weg kunnen. Niet alle ambassades kunnen binnen 28 dagen de reisdocumenten regelen en sommige landen werken niet mee. De IND erkent dit probleem maar laat na 28 dagen de asielzoekers aan hun lot over.
Het Nederlandse asielbeleid zou helden zijn voor iedereen en de Tweede Kamer en de burger zouden altijd naar waarheid worden geïnformeerd. De feiten zijn echter anders. Het schrijnendheids criteria is op dat punt zeker niet helder. Daarvoor zijn de individuele gevallen te verschillend en wat een gemeente als schrijnend aangeeft wordt niet altijd gehonoreerd door het Ministerie van Justitie. Dat de waarheid die de Tweede Kamer en de burger ver te zoeken is blijkt onder andere wel uit de Congo-affaire, de Syrische verhoren eb de verdwijning van AMA’s uit de diverse opvangcentra.
Het Nederlandse asielbeleid zou humaan zijn. Echter hoe humaan is het om mensen terug te sturen die al meer dan vijftien jaar in Nederland wonen, die hier vrijwilligerswerk doen, kinderen hebben, en die hun best doen om hier te integreren. Daarnaast is terugkeer voor nogal wat landen een groot gevaar. Hoe humaan is het om asielzoekers terug te sturen naar landen zoals Irak, Afghanistan en Congo? Door vaak jarenlange onzekerheid, de extreem trage rechtsgang en het niet mogen werken of studeren, kampen veel asielzoekers met psychische klachten. Een aantal asielzoekers kan die druk en onzekerheid niet meer aan en kiest voor een bestaan in de illegaliteit met de hoop op een betere toekomst.

Van een humaan asielbeleid is al lang geen sprake meer. Hoe schrijnend moet het nog worden? Voor het gezin Selimovic blijft het iedergeval een onzekere tijd.

TV Limburg: Nog steeds geen oplossing voor gezin Selimovic

L1: Avondwake voor uitgeprocedeerd gezin

Avondwake voor gezin Selimovic genoot enorme aandacht

www.humaanasiel.nl

www.logogemeenten.nl

U bent hier