h

Venrayse politiek neemt geen verantwoordelijkheid

4 september 2006

Venrayse politiek neemt geen verantwoordelijkheid

Op 1 september moesten de ongeveer 35 bewoners van de Veltumse sloopflats hun flat verlaten hebben. Van de Venrayse politieke partijen zoals PvdA, Samenwerking Venray, Lokaal Aktief en VVD hoeven de huurders niets te verwachten. Deze partijen weigeren verantwoordelijkheid te nemen.

De overige politieke partijen nemen geen verantwoordelijkheid inzake de Vetumse sloopflats.
Wonen Venray strijkt met haar hand over haar hart; huurders krijgen nog even respijt. Dan brengt Wonen Venray de juridische mallemolen op gang. De Venrayse politiek heeft de mond vol over de gespannen woningmarkt maar weigert concreet actie te ondernemen en laat hierdoor de huurders in de kou staan. Geen van de bovenstaande partijen heeft de moeite genomen de situatie zelf te onderzoeken of een gesprek met de huurders aan te gaan. De huurders hebben meer tijd nodig voor het zoeken van een alternatief.

Uitbuiting
De flats zijn ongeveer anderhalf jaar geleden verhuurd aan de huidige huurders uit kostenoverwegingen en om dit deel van de wijk leefbaarder te houden. Huurders betaalden het volle pond en droegen bij aan de leefbaarheid van de wijk. Het mes sneed voor Wonen Venray aan meerdere kanten. Winsten voor flats die toch zouden worden gesloopt, tijdelijk onderdak voor huurders om de wachtlijst te ontlasten en een wijk zonder spookflats. De prijs die de huurders betaalden was hoger dan bedoeld. Onderhoud werd niet gepleegd. Zo brandde de verlichting op de galerijen niet meer en aanbellen aan de voordeur had geen enkele zin. De bewoners zouden toch niet opendoen. Niet zozeer dat zei dat niet zouden willen maar omdat geen enkele deurbel het nog doet.
Huurders zijn niet alleen financieel uitgekleed, Wonen Venray weigerde ook nog eens fatsoenlijk onderhoud te plegen. Iets wat je wel verwachten mag als je een huis huurt van een woningstichting.

Alternatief
Voor de bewoners is het een grote domper. Sommige zijn rijp voor de psychiater, hoewel die ook niet voor een woning kan zorgen, alleen voor een isoleercel, je hebt dan tenminste wel een dak boven je hoofd. Misschien hebben de bestuursleden van de PvdA, Lokaal Aktief, Samenwerking Venray en VVD nog wel een kamer in de aanbieding.
De woningnood zal nog wel even voortduren. Zolang woningcorporaties als Wonen Venray hun beleid voortzetten om sociale huurhuizen in de verkoop te zetten, goedkope sociale woningbouw door sloop de nek om te draaien om daarvoor in de plaats duurdere huurwoningen terug te bouwen, zullen een grote groep woningzoekenden naast het net vissen en noodgedwongen op zoek moeten naar duurdere alternatieven.

Boterberg
Wonen Venray boekt goede winsten bij het door hun gevoerde afbraakbeleid. De reserves van wooncorporaties zijn inmiddels een grote ‘boterberg’ die niet meer te overzien valt. Het geld wordt opgepot of geïnvesteerd in duurdere nieuwbouw. Kwalitatief goede woningen die nog zeker tientallen jaren mee kunnen moeten hierdoor het veld ruimen. Per saldo komt voor het afbraakbeleid wel het numerieke aantal huizen terug, echter aan deze nieuwbouw hangt een pittig prijskaartje. Zo komen voor de twee sloopflats in Veltum die 96 woningen vertegenwoordigen 120 andere woningen terug. De verwachting is dat deze qua huurprijs in een hogere klasse worden geïndexeerd.
De huidige politiek doet weinig om het tij te keren want er zijn tenslotte veel belangrijkere dingen om over te bakkeleien. Prestatieafspraken tussen gemeenten en de Dagobert Ducks van de woningcorporaties zijn een doekje voor het bloeden; het is maar net welke afspraken er worden gemaakt. Met prestatieafspraken probeert men het woningen aanbod te verdelen, echter door de steeds duurdere nieuwbouwprojecten worden de prijzen van de huren steeds hoger waardoor een groep met lagere inkomens steeds uit de boot blijft vallen. Woningcorporaties zouden meer moeten doen om bestaande woningbouw aantrekkelijker te maken voor voornoemde doelgroep. Helaas hebben de meeste woningcorporaties nogal last van Oost-Indische doofheid. En daar is geen kruid tegen opgewassen!

Toekomst
Waar de SP Venray verontwaardigd over is, is de niet geïnteresseerde houding van de andere Venrayse Politieke partijen. Het lijkt erop dat het lot van de 35 bewoners van de Veltumse sloopflats hen een zorg zal zijn en dat kan nooit de bedoeling zijn. Mensen doen nooit zo maar een beroep op de politiek. Vaak is er dan al van alles geprobeerd om van het probleem af te komen. Deze houding laat nog eens zien dat als het gaat om acute problemen waar een acuut antwoord op gevonden moet worden PvdA, Lokaal Aktief, Samenwerking Venray en VVD geen knip voor de neus waard zijn. Dat belooft wat voor de toekomst!

U bent hier