h

SP keurt begroting af

11 november 2006

SP keurt begroting af

En dat is ook zo... Blijkbaar is dit schokkend nieuws in de Venrayse gemeentepolitiek. Wij vinden het iets minder schokkend en vragen ons af hoe je het niet met het beleid eens kunt zijn en dan toch de begroting die dat beleid moet betalen, goed kunt keuren.

Elianne Sweelsen.Ons eerste begrotingsdebat viel tegen, deels omdat we niet wisten wat je kon/moest verwachten en grotendeels omdat er over punten en komma’s geneuzeld wordt waar wij dus écht niet aan meedoen. Op het moment dat wij ook 10 minuten gaan praten over de iets mindere lichtsterkte van de lataarnpalen in het buitengebied, zodat de palen in de bebouwde kom wat meer kunnen hebben, op dat moment is het voor ons tijd om onze biezen te pakken en uit de raad te vertrekken.
Wij willen het hebben over wachtlijsten voor een betaalbare woning (komt nu dus prominent op de agenda sinds onze acties tegen de sloop van de flats), wij willen het hebben over de WMO en de problemen die daardoor (kunnen) gaan ontstaan. Wij willen het hebben over de machtsongelijkheid in Venray en waarom de ene burger nog geen verandering aan zijn woning kan doorvoeren en voor een ander een duur referendum uit de kast wordt getrokken en alle geld en medewerking wordt verleend om iets illegaals te verplaatsen.
Wij willen het hebben over een fatsoenlijk jeugdbeleid waar geen halve maatregelen voor worden getroffen, maar waarvoor anderhalve maatregelen voor worden genomen al was het maar om de ereschuld een beetje in te lossen van het non-beleid van de laatste jaren.
Verder doen wij niet mee aan doorzichtige politieke spelletjes waarbij amendementen en moties van 2 coalitiepartijen zonder slag of stoot worden aangenomen en die van de kleinste coalitiepartij niet gehoord worden (we snappen dus ook niet dat die nog in dat college blijven zitten), laat staan die van de oppoositie. Wij krijgen verwijten van de diverse partijen dat we ons niet conformeren en het niet doen zoals dat al jaren gebruikelijk is, maar wij doen het op onze manier of men dat u leuk vindt of niet.

Namens de SP Venray
Elianne Sweelssen

U bent hier