h

SP Venray houdt ledenbijeenkomst

13 februari 2007

SP Venray houdt ledenbijeenkomst

De SP afdeling Venray houdt op 5 maart a.s. een bijeenkomst voor alle leden voor deze afdeling. Paul Lempens, lid van de Tweede Kamer zal present zijn.

Het is niet de eerste keer dat de SP een ledenbijeenkomst organiseert. De SP is in Venray hard gegroeid; De teller is de 140 leden al gepasseerd en de afdeling groeit nog steeds. Daarnaast zit de SP met 2 zetels in de Venrayse raad. Het afgelopen jaar heeft de afdeling Venray een bestuurswissel meegemaakt. Huub Rademacher deed een stap terug voor nieuwkomer Linda Weijs.
Vertrouwen tussen het bestuur en haar leden vindt de SP Venray belangrijk. Elk jaar legt het bestuur daarom verantwoording af aan haar leden. Wat waren de acties van het afgelopen jaar? Wat was het resultaat van die acties? Welke nieuwe acties staan er op stapel? Het bestuur geeft daar antwoord op. Gaat de afdeling verantwoordelijk om met de financiële middelen die haar beschikbaar worden gesteld? De SP zal een aantal leden vragen een kascontrole uit te voeren.
Verder vraagt de SP Venray aan de leden om het bestuur weer voor een jaar vertrouwen te geven en het opnieuw te kiezen. Met goedkeuring van de leden zal het bestuur worden uitgebreid met drie nieuwe aspirant-bestuursleden, te weten Linda Weijs, Ruud van Veen en Mieke Peeters. De leden zullen tegelijkertijd gevraagd worden goedkeuring te geven aan de nieuwe voorzitter Linda Weijs. Uiteraard is het voor de leden mogelijk zichzelf beschikbaar te stellen als bestuurslid en/of voorzitter.

Paul Lempens, lid van de SP Fractie in de Tweede Kamer, zal over zijn werk in de Tweede Kamer het een en ander vertellen.

Met vertrouwen gaat de SP Venray komend jaar er weer hard tegen aan voor een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Tot 5 maart in het wijkcentrum de Kiosk in het Brukske. Aanvang is 19.30 uur.

U bent hier