h

SP wil fatsoenlijke oplossing voor toekomstig crematorium in Venray

26 februari 2007

SP wil fatsoenlijke oplossing voor toekomstig crematorium in Venray

De laatste tijd is er in Venray veel te doen geweest over de komst van een crematorium op het terrein van de algemene begraafplaats. Uit artikelen in de media lijkt het beeld te ontstaan dat de gemeenteraad en dus de politieke partijen het crematorium niet willen, terwijl het college van B&W het wel wil. De zaak licht echter gecompliceerder.
Het klopt dat de gemeenteraad het tot nu toe tegen gehouden heeft. Waarom eigenlijk? Want, de SP is niet tegen een crematorium maar wil wel dat dit fatsoenlijk geregeld wordt!

Om een crematorium te bouwen op de begraafplaats moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, de gemeenteraad moet in dit geval het College van B&W een volmacht geven te handelen (een delegatie besluit inzake WRO artikel 19, lid 1). Zo ongeveer alle partijen vonden het een goede ontwikkeling dat er in Venray een crematorium zou komen, aan het gesleep met dierbare overledenen, van hot naar her, komt een eind en dat is beter voor de nabestaande en het milieu.
Iedere partij heeft echter haar vragen, de een is bang dat het begraven duurder wordt, de ander vreest dat er te weinig plek over blijft om inwoners te begraven, weer een ander is bang dat de natuur wordt aangetast, in de EHS bovendien. De verantwoordelijk wethouder wilde deze vragen niet tot tevredenheid beantwoorden, terwijl hij dat volgens de SP makkelijk had gekund. Ook bij navraag bij ambtenaren kwam er steeds geen bevredigend antwoord. “Dit gaat dus niet over de onwil tegenover een crematorium maar over een niet al te goede verhouding tussen het college van B&W en de gemeenteraad; nota bene: alle coalitiepartijen stemde ook tegen. Dat wethouders en politieke partijen moeite hebben met elkaar, dat snappen we in ons geval nog wel, maar als je met je eigen partijen overhoop licht is dat vreemd. Dit wordt gebracht als dualisme, een uitwas van het modern politiek bedrijven, waar de SP tegen is, omdat het contra productief werkt”, aldus Ruud van Veen die sterk betrokken is bij de ontwikkelingen op de begraafplaats.

De SP wilde weten waar het strooiveld komt te liggen omdat er al jaren een dassen familie leeft vlak bij het crematorium. Tegen alle verdrukking in, zoals van het kerkhof, de wegen (onder andere de A73) en wandelpaden, doet deze burcht het goed. Zeker sinds de gemeente een nabij gelegen akker heeft aangekocht en daar een poel heeft laten graven. Het strooiveld zou eerst volgen de wethouder aan de andere kant van de dassenburcht komen te liggen, daarna berichte een ambtenaar dat het er helemaal niet kwam omdat de provincie het niet wilde; het lag immers in de tot voor kort in de heilige EHS, maar het was wel bijna op de burcht gepland. De volgende vergadering gaf de wethouder toe dat het bij de dassenburcht moest komen maar dat volgens onderzoek was aangetoond dat het geen kwaad kon voor de dassen. De SP wilden die rapporten wel eens lezen, dat kon. Tot onze stomme verbazing bleek dat er in die rapporten met geen woord gerept werd over het strooiveld. Dit klopt dus niet! De ambtenaar verklaarde later dat het plan was geparkeerd, eerst het crematorium en dan de rest. Ook steekt het de SP dat de al vastgestelde natuurcompensatie niet in dit gebied wordt besteed. Daardoor zouden de dassen en het crematorium vredig naast elkaar kunnen bestaan. De SP wil hier graag ideeën voor aanleveren.

U bent hier