h

Ledenbijeenkomst 2007: steeds meer leden actief betrokken

9 maart 2007

Ledenbijeenkomst 2007: steeds meer leden actief betrokken

SP-leden hebben maandag 5 maart jl. het bestuur van de afdeling Venray wederom voor een jaar vertrouwen gegeven. Na een korte evaluatie van het afgelopen jaar wordt er vooral naar de toekomst gekeken en draaien al enkele leden warm om mee te kunnen doen.

SP-lid mevr. vd BerkDe SP Venray is met haar rol in de toekomst bezig. Met het opzetten van een kerngroep is inmiddels een start gemaakt. Deze zal in de nabije toekomst de fractie en het bestuur ondersteunen, onderzoek doen en acties voorbereiden en uitvoeren. Jongeren moeten ook een plaats krijgen binnen de SP. De SP zal jongeren benaderen of zij mee willen participeren in een Roodgroep.
De SP zit op dit moment tot haar oren in het werk. Acties om uitholling van de zorg tegen te gaan bij invoering van de WMO en de slechte dienstverlening door vervoerder Veolia worden goed gevolgd.

Ledenbijeenkomst 2007, een gezellige drukteMet 24 leden kon gesproken worden van een gezellige drukte. Aspirant voorzitter Weijs opende met een korte evaluatie over het afgelopen jaar en de acties die daarin plaatsvonden. De WMO, Veolia, het circuit De Peel en de sloopflats in Veltum waren de acties van 2006. Alle punten blijven ook in 2006 belangrijk want welke gevolgen de WMO verder heeft is nog niet helemaal bekend. Hoewel het wel steeds duidelijker wordt dat de WMO rampzalig uitpakt voor dienstverleners en haar clientèle. Ook hoe de komende dienstregeling van Veolia uit zal pakken is onbekend. Vooral de regiotaxi, waar veel ouderen en gehandicapten gebruik van maken blijft voor de nodige klachten zorgen. De SP blijft Veolia met de nodige zorgen achtervolgen.

Tweede Kamerlid Paul Lempens, portefeuillehouder sociale werkplaatsen en defensiespecialist, vertelde over zijn werk en over de uitgangspunten van de SP.

Tweede Kamerlid Paul Lemens ook presentDe stemming verliep snel en zonder problemen. Er hadden zich geen andere kandidaten voor het bestuur, de organisatiesecretaris of voor de voorzitter gemeld. De stemming was unaniem; alle al zittende bestuursleden werden opnieuw verkozen en het bestuur wordt uitgebreid met 2 bestuursleden en een nieuwe voorzitter.
Mieke Peeters en Ruud van Veen hebben zich de afgelopen tijd al warmgelopen in commissies en de SP al van de nodige munitie voorzien.

Het bestuur van de SP afdeling Venray ziet er dan als volgt uit:
Linda Weijs, afdelingsvoorzitter
Bert Vermeulen, organisatiesecretaris
Marlies Vermeulen, secretariaat
Jolanda Dijkema, fractievoorzitter
Elianne Sweelssen, fractielid en penningmeester
Ronald van Hal, webmaster
Mieke Peeters, bestuurslid
Ruud van Veen, bestuurslid

Met vertrouwen gaat de SP Venray komend jaar er weer hard tegen aan voor een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

U bent hier