h

De SP van kwantiteit naar kwaliteit; Omgaan met de nieuwe groeistuipen

20 augustus 2007

De SP van kwantiteit naar kwaliteit; Omgaan met de nieuwe groeistuipen

De SP groeit en is de afgelopen jaren buitengewoon succesvol geweest bij de verkiezingen. De SP wil kwantiteit in kwaliteit omzetten en verstandig omgaan met nieuwe groeistuipen.

Op 24 november neemt de SP op het 15e congres uiteindelijk de besluiten waarmee de SP zich in staat stelt de uitdagingen van de komende
jaren met succes aan te gaan.

Zoals het een democratische partij als de SP betaamt wordt het congres ook dit keer voorbereid middels een uitgebreide discussie binnen de partij.
Allereerst is het woord aan de leden van de afdeling Venray.

Op woensdag 5 september houdt de SP afdeling Venray een ledenvergadering, waarop het concept-congresstuk 'De fundamenten versterken' besproken wordt. De locatie is het gemeentehuis Venray en de ledenvergadering begint vanaf 19.30 uur

Ter voorbereiding wordt verzocht het congresstuk te lezen en op hoofdlijnen van commentaar te voorzien. Het stuk wordt eind augustus op de ledensite van de SP gezet, waar leden het kunnen downloaden.
gezet.

Tot 5 september.

Het SP Team

U bent hier