h

SP Limburg kiest Lempens en Koopman als vertegenwoordigers

8 oktober 2007

SP Limburg kiest Lempens en Koopman als vertegenwoordigers

De Limburgse regioconferentie van de Socialistische Partij heeft zaterdag in Roermond haar vertegenwoordigers in het landelijk partijbestuur gekozen. Weertenaar Paul Lempens (33) werd herkozen als vertegenwoordiger van de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg. Irma Koopman (45) uit Heerlen vertegenwoordigt de komende twee jaar Zuid-Limburg. De regiovertegenwoordigers werden unaniem gekozen door de afgevaardigden van de Limburgse SP-leden.

De regioconferentie nam voorts afscheid van fractievoorzitter in de Provinciale Staten Felix van Ballegooij en van Riet de Wit, wethouder te Heerlen, die niet herkiesbaar was als regiovertegenwoordiger.

Verder bespraken de SP-ers uitgebreid voorstellen om de partijorganisatie te verbeteren. In september zijn deze voorstellen besproken op ledenvergaderingen, eind oktober is een tweede ledenvergadering waarop eigen voorstellen kunnen worden geformuleerd. Op 24 november wordt de discussie over de partij besproken op het landelijke congres ‘De Fundamenten Versterken’.

Informatie:
Paul Lempens 06-18306026

U bent hier