h

SP stelt huisbezoeken gemeente Venray weer aan de kaak

9 december 2007

SP stelt huisbezoeken gemeente Venray weer aan de kaak

Wie in Venray een bijstandsuitkering aanvraagt, moet rekening houden met een (onverwacht) bezoek van de gemeente. De SP stelde in de commissievergadering van september 2007 al vragen over deze huisbezoeken; een aantal aanvragers voelde zich door de gemeente onheus behandeld, tijdens de huisbezoeken geïntimideerd en waren bang hun uitkering te verliezen. Terecht blijkt nu! De gemeente is op haar vingers getikt door de Centrale Raad van Beroep in verband met onrechtmatige huisbezoeken. De SP opent het meldpunt bijstand opnieuw!

Wie in Venray een bijstandsuitkering aanvraagt, moet rekening houden met een (onverwacht) bezoek van de gemeente. De SP stelde in de commissievergadering van september 2007 al vragen over deze huisbezoeken; een aantal aanvragers voelde zich door de gemeente onheus behandeld, tijdens de huisbezoeken geïntimideerd en waren bang hun uitkering te verliezen. Terecht blijkt nu! De gemeente is op de vingers getikt door de Centrale Raad van Beroep in verband met onrechtmatige huisbezoeken. De SP opent het meldpunt bijstand opnieuw!

Wethouder Emonts (PvdA) stelde in deze commissievergadering dat er niets aan de hand was. Als tip gaf hij mee om samen met deze mensen een klacht in te dienen. Voorbarig, zo bleek wel uit de evaluatie 'hoogwaardig handhaven' die in de commissievergadering van 29 november jl. aan de orde kwam.
Naar aanleiding van een aantal meldingen besloot de SP in september een meldpunt bijstand in te stellen. Maar eind oktober 2007 besloot de SP het meldpunt toch te sluiten; ondanks de oproep kwamen er geen meldingen binnen. De eerdere melders zagen ook af van het starten van een klachtenprocedure tegen de gemeente. Reden om af te zien van een klachtenprocedure: men was bang dat de toekenning of behoud van de uitkering in gevaar zou komen.

De SP voelt zich door Emonts met een kluitje in het riet gestuurd. Wist de wethouder werkelijk niet van deze onrechtmatige huiszoekingen? Sinds maart 2004 maakt de gemeente Venray namelijk gebruik van de Sociale Recherche. Deze is ondergebracht bij de gemeente Venlo. Ook kwam tijdens de evaluatie aan de orde dat de gemeente via het bureau Soza Xpert ‘klantprofielen’ gebruikt om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen. Echter een werkinstructie om deze klantprofielen eenduidig te duiden ontbrak. Dat lijkt de SP niet de bedoeling; aanvragers moeten kunnen rekenen op een onberispelijke afhandeling van de bijstandsaanvraag vindt de SP.

Inmiddels heeft de SP het meldpunt bijstand opnieuw geopend. De SP is geïnteresseerd in ervaringen van bijstandsaanvragers met de gemeente Venray. Anonimiteit is gewaarborgd.

Volg deze link om naar het meldpunt bijstand te gaan.

U bent hier