h

Buurten in de buurt

12 juni 2008

Buurten in de buurt

Op woensdag avond 11 juni is de SP samen met Riet de Wit (Wethouder SP Heerlen) in het Brukske twee uur lang huis aan huis gegaan voor het verspreiden van de kwartaalkrant "ZO, een beter Nederland".

Er werd overal aangebeld en waar men thuis was werd een praatje met de bewoners gemaakt. Op deze manier kreeg de SP veel informatie over wat er leeft in deze wijk. Ook al leest men vaak alleen maar slecht nieuws over het Brukske, wij kwamen toch heel wat mensen tegen die er graag wonen en vaak al lang. Uiteraard weet de SP ook dat het niet allemaal rozegeur en maneschijn is.

Zaken die met name genoemd werden, waren de rotzooi die sommigen maken (zwerfvuil) en de verkeersveiligheid (er wordt te hard gereden op de Kiosk en in het Brukske). Ook waren er nogal wat mensen die klaagden over het toewijzingsbeleid van de woonstichting. Er zijn nogal wat mensen (ook buitenlandse mensen) die melden dat er teveel buitenlanders in de wijk wonen. Het viel op dat er een groot verloop is in de wijk, er wordt dus veel verhuisd.

Uiteraard hebben we in 2 uur tijd niet de hele wijk kunnen bezoeken, maar deze actie zal op korte termijn nog een vervolg krijgen.

(Foto's: R. Troch)

U bent hier