h

Klachten over geknal van gaskanonnen

26 augustus 2008

Klachten over geknal van gaskanonnen

Al enkele jaren krijgt de SP vragen/klachten van mensen uit de diverse dorpen en wijken van de gemeente Venray over het gebruik van gaskanonnen. De klachten nemen in aantal behoorlijk toe. Tijd voor onderzoek!

Wat de SP opvalt, is dat met name dit jaar en vorig jaar de klachten behoorlijk toenemen in aantal. Bovendien is periode waarin men met ons hierover contact opneemt veel langer. Uit gesprekken met de bellers/mailers, blijkt dat men aangeeft dat er in veel dorpen mensen zijn die overlast ondervinden, maar zich nergens melden, omdat men niet weet waar dit kan.
Om een goed beeld hiervan te krijgen en om mogelijk actie richting gemeente te ondernemen, doet de SP onderzoek. De SP wil graag van de mensen weten of zij gaskanonnen horen en ook of men er overlast van ervaart.

Vanwege de vakantietijd wil de SP mensen vragen om dit via een formulier via deze link door te geven.
Indien gewenst kan men anoniem reageren. De SP wil mensen vragen om daarbij aan te geven of ze gaskanonnen alleen maar horen of er ook overlast van ondervinden. Hoelang zij ze al horen (bijvoorbeeld alleen deze maand of ook in mei) Hoe vaak per uur er geknald wordt. Hoe lang per dag en tot slot waar ze wonen (in welk dorp of in welke wijk).

Voor het doorgeven van uw melding over eventuele overlast door gaskanonen kunt u het formulier invullen door deze link te volgen.

Meer informatie over regels van het gebruik van gaskannonen vindt u op de website van de gemeente Venray

U bent hier