h

Uitzending Zembla verbaast SP

15 februari 2009

Uitzending Zembla verbaast SP

De uitzending van Zembla van 1 februari jl. heeft de nodige verbazing en een gevoel van schaamte gewekt bij de SP.
Wanneer een college in haar programma mooie woorden heeft staan over de burger centraal en over de kwaliteit van dienstverlening en communicatie met de burger versterken, dan kan het de SP niet aan de indruk zijn ontgaan dat dit in 4 jaar tijd niet gelukt is.
Onbeschaamd en arrogant!

De SP overviel een gevoel van schaamte bij het zien van de Zembla-uitzending van 1 februari jl.. De SP vindt het onbeschaamd dat de wethouder niet zelf uitlegt wat er aan de hand is. Het optreden van de burgemeester vindt de SP ronduit arrogant en getuigen van minachting van deze kwestie.

de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo vraagt de SP zich af waarom wethouder Heldens niet zelf het woord heeft gevoerd met de journalist van Zembla. Verder vraagt de SP zich af hoe de woorden “Eens kijken wie er de langste adem heeft?” in de film geïnterpreteerd moeten worden. En, is de gemeente op de hoogte dat als er eventueel geprocedeerd gaat worden dat de belastingbetaler van Venray voor een deel opdraait voor deze kosten. Moet de wethouder die zijn persoonlijke gram wil halen niet zelf opdraaien voor de kosten van een proces?
Hoe kan de burgemeester zeggen dat hij het bestemmingsplan nooit heeft gezien? Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de provincie. Dan kan het niet anders dan dat de burgemeester zelf op de hoogte was. De SP is van mening dat als de gemeente een bestemmingsplan doorstuurt naar de provincie het menens is en dat er zaken gaan veranderen. Als dat uiteindelijk niet gebeurt is dat eerder aan de gemeente te wijten dan aan de burger.
De SP vraagt zich ook af of er inmiddels een afspraak is gemaakt over taxatie van grond en bedrijf zoals de burgemeester dit in de uitzending beloofd heeft.

Is de wethouder bereid excuses aan te bieden en zijn medewerking toe te zeggen voor een snelle adequate afhandeling vraagt de SP zich af. Enige tijd geleden heeft raadslid Dijkema van de SP de vraag gesteld hoeveel van deze dossiers er nog in de lades van het college en/of haar ambtenaren liggen. Op deze vraag is nooit een antwoord gekomen. Is men deze vraag gewoon vergeten of is men nog aan het verzamelen?

Wordt vervolgt!

Kijk hier de uitzending van Zembla van 1 februari nog eens terug.
Lees hier de schriftelijke vragen die de SP gesteld heeft aan het college van B&W (PDF).

U bent hier