h

Bestuur SP Venray versterkt

1 april 2010

Bestuur SP Venray versterkt

Op 22 maart j.l. heeft de afdeling haar halfjaarlijkse ledenvergadering georganiseerd. De vergadering werd bezocht door een kleine twintig leden en verliep in een prettige en ontspannen sfeer.

Dre FlosIn de vergadering is er teruggeblikt op de campagne en uitslag van de raadsverkiezingen eind vorig jaar. Deze verkiezingen zijn voor de afdeling Venray redelijk goed verlopen. We hebben onze twee zetels kunnen behouden en gezien de landelijke trend mogen we daar tevreden over zijn. Een van de andere punten was dat we in de kerkdorpen meer zichtbaar willen gaan worden. Hier gaan we de komende jaren aan werken. Inmiddels is de eerste aanzet hiertoe al gegeven.

Uiteraard is er ook vooruitgekeken naar de aanstaande landelijke verkiezingen. We zijn al begonnen met het maken van een campagneplan en binnenkort zullen de leden worden benaderd om mee campagne te gaan voeren.

Door de raadsfractie is verteld wat er zoal speelt in de raad in Venray. Helaas is de conclusie dat er op dit moment nagenoeg radiostilte heerst. Het gevaar bestaat dan ook dat er over een tijdje zoveel informatie naar de raad gestuurd wordt dat dit moeilijk te behappen wordt. Dit weerhoudt de fractie er niet van om zelf met punten naar voren te komen zoals de fietsenchaos op het treinstation in Venray.

Naast al deze onderwerpen hebben er ook betsuursverkeizingen plaatsgevonden. De vertrekkende bestuursleden werden bedankt door de voorzitter voor hun inzet in de afgelopen jaren. Als nieuw bestuurslid is Jan Hendriks gekozen. Ronald van Hal is gekozen tot voorzitter en Dré Flos tot organisatiesecretaris.
Verder zal de heer Jonh Derickx de komende tijd gaan meedraaaien in het bestuur als aspirant lid. In de najaarsvergadering kan hij dan eventueel tot bestuurslid worden gekozen.

U bent hier