h

SP in actie voor behoud studiefinanciering

13 april 2010

SP in actie voor behoud studiefinanciering

Studeren wordt steeds duurder. En nu willen VVD, D66 en PvdA de basisbeurs afschaffen. De toegankelijkheid van het onderwijs staat onder druk. Niet alleen op de universiteit, maar ook op het HBO en het MBO. Uit onderzoek blijkt dat tenminste één op de drie jongeren niet meer gaat studeren als de basisbeurs wordt afgeschaft. Daarom gaat de SP in Venray actie voeren voor behoudt van de studiefinanciering.

Stufi moet blijven!Ronald van Hal: "We gaan zoals we dat altijd doen de boer op. Op maandag 19 en donderdag 22 april zijn we 's morgens te vinden op het NS-station in Venray en 's middags in het centrum van Venray. We gaan dan steun vragen voor onze actie. We halen handtekeningen op en gaan met mensen in gesprek. De studiefinanciering wil men vervangen door een leenstelsel en dat is helemaal niet nodig. Via een progressief belastingstelsel betalen hoge inkomens meer belasting dan lage inkomens. Met de belastinginkomsten draagt iedere Nederlander evenredig bij aan toegankelijk onderwijs. Als studenten straks geen studiefinanciering meer kunnen krijgen worden deze opgezadeld met een schuld van tienduizenden euro's. Een vervolgopleiding wordt dan weer een voorrecht van de mensen die rijk zijn. Dat lijkt ons niet de bedoeling. De staat voor betaalbaar onderwijs waar je wat van leert."

Meer informatie vind je ook op stufimoetblijven.nl. Je kunt daar ook de petitie tekenen.

U bent hier