h

Wie betaalt de crisis?

7 november 2010

Wie betaalt de crisis?

Wie gaat in Venray de crisis betalen? Met het nu ontstane minderheidskabinet is ons land een koude, gure, rechtse weg ingeslagen die voor veel mensen in Venray inhoudt dat zij niet alleen het gelag van de gemeente betalen, maar ook dat van de rijksoverheid. Dat betekent dus dat men de rekening twee keer gepresenteerd krijgt. En dat terwijl deze mensen niet schuldig zijn aan de crisis. Het college is niet geïnteresseerd in de mening van de oppositiepartijen. Diegene die de crisis betaalt is niet diegene die er de schuld van is!

Elianne SweelssenVeiligheid lijkt wel het speerpunt van het huidig college van B&W. De SP vindt dat er weinig gedaan wordt aan preventie van ontsporend gedrag bij jongeren terwijl dat wel nodig is. Voorkomen is namelijk beter als genezen!
Als het gaat om samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten kan de SP zich daar in vinden, maar waarom zo duur. Er gaat een hoop geld zitten in deze samenwerking terwijl gemeenten dit niet kunnen controleren op een democratisch manier.

De SP is van mening dat er flink bezuinigd kan worden op de fractiebudgetten. Dit levert eenmalig honderdduizend euro op. Raadsleden krijgen voor hun werk een vergoeding. De SP is van mening dat die omlaag kan met tien procent. Dit levert jaarlijks ongeveer 35 duizend euro op.
De bezuinigingen op Kunst en Cultuur vindt de SP weinig doordacht; mensen zullen veel meer voor hun kaartje of bijdrage van de Schouwburg of kunstencentrum Jeruzalem. Landelijk wordt gevreesd dat een-derde van de bibliotheekfilialen zullen moeten sluiten in verband met de bezuinigingen vanuit de gemeente hierop. De SP gaat met deze bezuinigingen niet akkoord. Dit geldt ook voor de bezuinigingen op de WMO-klankbordgroep en de greep uit de kas van de wijk- en dorpsraden die zich hier ook terecht boos om maken.
De SP maakt zich ook zorgen dat subsidies voor kleine evenementen helemaal worden geschrapt of gekort. Kleinere evenementen in dorpen zullen dan ook verdwijnen omdat die vaak moeilijker sponsoren kunnen vinden.

De SP heeft grote twijfels over deze begroting. Er wordt links en rechts met de kaasschaaf gewerkt en af en toe met de botte bijl. De lasten worden slecht verdeeld en er word te weinig vooruit gekeken naar de komende jaren. Al met al niet iets om trots op te zijn.

Klik hier om de Algemene Beschouwingen op de Begroting 2011 te downloaden. (PDF)

U bent hier