h

SP Venray start met ROOD-groep!

17 december 2011

SP Venray start met ROOD-groep!

Zoals al eerder bericht zijn we sinds mei van dit jaar aan het onderzoeken of een ROOD-groep in Venray levensvatbaar zou kunnen zijn. Met trots kunnen we stellen dat het hier aardig op begint te lijken.

In mei is aspirant-bestuurslid Joep Gielens begonnen met het per mail benaderen van de jongere leden van onze afdeling om hen uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst in PopPodium Venray. Hier kwamen twee geïnterresseerde leden op af. Het werd, ondanks de magere opkomst, een hele leuke bijeenkomst. Afgesproken werd dat na de zomervakantie de rest van de jongere leden nog eens telefonisch benaderd zouden worden, wat in september geschiedde. Bij de volgende bijeenkomst waren al vier jongere leden aanwezig, een goede basis om op verder te bouwen.

Op dit moment staat de eerste grote actie op stapel, die te maken heeft met de bouw van het nieuwe jongerencentrum. Een mooi onderwerp wat een ROOD-groep onder de politieke vlag van de afdeling scherp in de gaten kan houden. Naast het dienen van de belangen van lokale jongeren, zal de ROOD-groep in de toekomst ook aan gaan haken bij acties van het landelijke ROOD, jong in de SP.

U bent hier