h

Landelijke aandacht voor Kunst Werk Plaats

17 februari 2013

Landelijke aandacht voor Kunst Werk Plaats

De Kunst Werk Plaats wordt met sluiting bedreigd. Gesprekken met het college waren al tijden opgeschort. Het college wil dat de daginvulling anders wordt vormgegeven. De Kunst Werk Plaats wil dat de gemeente cliënten niet in de kou laat staan en wil het huidige aanbod handhaven. Er was een motie van PP2 en SP voor nodig om wethouder Jansen van Welzijn weer om de tafel te krijgen met de Kunst Werk Plaats. Vanuit de landelijke politiek is er ook aandacht voor de problematiek van de dagbesteding aan mensen met psychische problemen.

Ronald van HalDe Kunst Werk Plaats (KWP) dreigt per 1 juli a.s. te worden gesloten als de Venrayse politiek niet ingrijpt. In de commissie welzijn van 17 januari jl. heeft de SP hierover vragen gesteld aan de wethouder Welzijn. Uit de antwoorden op die vragen viel op te maken dat ook de wethouder het met de SP eens is dat de KWP de moeite waard is om behouden te blijven voor de Venrayse samenleving. Het college was niet plan om de KWP tijdens een overbruggingsperiode tegemoet te komen, omdat men hiervoor geen compensatie vanuit het Rijk krijgt. Vanaf 2014 krijgt de gemeente dit geld wel van het Rijk. Dan zou de gemeente Venray namelijk via een uitkering uit de WMO mogelijkerwijs geld kunnen verstrekken. Dit zou voor de KWP te laat zijn. Voor oppositiepartner PP2 duurde dit te lang en diende een motie in waar de SP bij aansloot.

Doel van de motie was dat het college samen met de KWP naar alternatieven zoekt om de dreigende sluiting tegen te gaan. De gemeente wil de dagbesteding aan mensen met een psychiatrische achtergrond anders vorm gaan geven omdat dagbesteding vanaf 2014 onder de WMO valt. Omdat de KWP waarschijnlijk al rond de zomer haar deuren moet sluiten dreigen de gebruikers van de KWP buiten de boot te vallen en is de kans aanzienlijk dat zij weer terugvallen met alle vervelende gevolgen van dien. Voor veel gebruikers is de KWP een stabiele dagbesteding die hen de nodige dagstructuur geeft en daardoor ook houvast om hun leven verder inhoud te geven. Ronald van Hal: “als deze vorm van dagbesteding wegvalt zul je zien dat deze groep mensen de vat op hun leven zou kunnen verliezen en daardoor via de ‘achterkant’ weer bij de gemeente in beeld komen door overlast of criminaliteit. Dat moet je niet willen, het gaat om een kwetsbare groep mensen waar je zorg voor hebt, ook als dat je verantwoordelijkheid in eerste instantie niet is om deze mensen op te vangen.

"Het viel me op hoe moeilijk sommige partijen als CDA en VVD dit vinden. Van het CDA mag het vooral geen geld kosten en als het aan de VVD ligt moet de KWP maar eens hun creativiteit aanboren. De realiteitszin is ver te zoeken bij deze partijen. Volgens mij word hiermee de bal teruggekaatst waar die niet hoort te liggen namelijk bij de mensen die gebruik willen blijven maken van de KWP."

Inmiddels is er ook vanuit de landelijke SP belangstelling voor de problemen van de KWP. Aankomende maandag 18 februari brengt SP Kamerlid Renske Leijten een werkbezoek aan de KWP. Ronald van Hal: "Met het werkbezoek van Renske willen we landelijk aandacht vragen voor de problemen met de omvorming van de dagbesteding. De dagbesteding wordt per 2014 uit de AWBZ gehaald en overgeheveld naar de WMO. Volgens mij mag het nooit de bedoeling zijn dat de mensen hierdoor op welke manier dan ook in de knel komen, met de sluiting van de KWP is dit wel het geval."

Klik hier om de website van de Kunst Werk Plaats te bezoeken

U bent hier