h

CDA en PvdA laten bomenbuurt vallen

5 juli 2013

CDA en PvdA laten bomenbuurt vallen

Afgelopen dinsdag 25 juni werd nog eens duidelijk in de gemeenteraad hoe de verschillende partijen denken over de renovatie van de bomenbuurt. Het CDA en PvdA laten de bomenbuurt glashard vallen. De SP is een andere mening toegedaan, renovatie is hard nodig zo blijkt uit het onderzoek dat de SP hield onder de bewoners van de bomenbuurt.

Door in gesprek te gaan met de bewoners van vijf “bomen”straten heeft de SP Venray een goed beeld kunnen krijgen van de wensen die er zijn over de ruimte in de wijk Centrum-Oost. Gerard van de Berg, voor de SP commissielid middelen: “Er zijn uitgesproken wensen die haalbaar, uitvoerbaar en bovendien ook gegrond zijn. De renovatie van de bomenbuurt is politiek gezien al meerdere jaren doorgeschoven, en recentelijk weer onder de aandacht gebracht door enkele politieke partijen, waar onder de SP. Afgelopen raadsvergadering van 25 juni brachten Samenwerking Venray, SP, PP2, InVentief en VVD een amendement in om zich uit te spreken voor renovatie van de bomenbuurt. Dit amendement haalde het niet omdat het CDA en de PvdA tegenstemde en het college zich onthield van een stemadvies. We zijn daar nog ontstemd over!”

Uit het onderzoek van de SP kwamen de volgende wensen van de bewoners uit de bomenbuurt: het verwijderen van enkele bomen aan de eikenlaan. Overlast door bladverlies en te weinig lichtinval in de woningen. De beschikbare ruimte kan gebruikt worden voor parkeerruimte waardoor het schoolverkeer, ordelijker verloopt.

De doorgaande wegen zijn niet breed genoeg waardoor tegemoetkomend verkeer een belemmering vormt voor de doorstroom. Verbreding van de weg zou de doorstroom bevorderen uiteraard met snelheidsverlagende middelen voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Er is veel overlast door verkeergedrag, snelheid, het niet houden aan juiste rijrichtingen, fietsen op de stoep.

Gerard van den Berg: “Vele klachten kregen we binnen over de oneffenheden van de stoep. Mensen die slecht ter been zijn of hulpmiddelen hebben om zich voort te bewegen, ervaren de oneffenheden aan de stoep als ongemakkelijk en onprettig. Verder is het onveilig, voor je het weet lig je rechtuit op de grond.”

De bomenbuurt is een wijk met veel openbaar groen. Een groene wijk maar dat heeft ook een keerzijde verteld Van den Berg: “Veel bomen kunnen gesnoeid worden omdat ze meters hoog zijn. Op lange termijn vormt dit een bedreiging voor mens en huis. De bladerenoverlast is enorm.”

Wat bewoners ook zorgen maakt is de openlijke verhandeling van drugs binnen hun wijk. Men stoort zich hieraan en het veroorzaakt een onveilig gevoel onder andere voor negatieve reacties als ze hier iets van zeggen. Bang voor nog meer overlast accepteren ze noodgedwongen de huidige situatie. Het liefst zien ze echter de drugshandel verdwijnen uit hun straat. De SP vindt dat er gezocht moet worden naar een probleemoplossend aanpak.

De SP gaat in overleg met de bewoners en de wijkraad. Meer acties worden niet uitgesloten want de tijd voor praten met de gemeente lijkt voorbij.

U bent hier