h

SP gaat buurten in de Tedderstraat

22 september 2013

SP gaat buurten in de Tedderstraat

De SP is regelmatig te vinden in de wijken en dorpen van Venray. Hier doet de SP onderzoek en gaat samen met bewoners in gesprek over de woning en de woonomgeving. Woensdag 25 september is het SP-team te vinden in de Tedderstraat.

Jan Hendriks, lijsttrekker: "Door regelmatig de wijk of het dorp in te gaan komen wij te weten wat er in een buurt speelt, wat de vragen of problemen van bewoners zijn. We kunnen dan kijken of en hoe we dit aan kunnen pakken met als doel om samen verbeteringen en veranderingen tot stand te brengen. Wanneer uit ons onderzoek blijkt dat er veel mensen met vragen over onderhoud zitten, dan is het goed om samen op te trekken en dit aan de kaak te stellen. Dit kunnen natuurlijk ook andere vragen zijn. We hebben bijvoorbeeld eerder dit jaar gebuurt in de Bomenbuurt. In de gesprekken die wij met de mensen hadden kwamen verschillende punten naar voren. Mensen zagen verdekte drugsoverlast maar ook wat kleinere dingen zoals overlast door bomen die soms letterlijk in de weg staan. Drugsoverlast is moeilijk aan te pakken. Wel gaven we mensen de tip mee om altijd melding te maken aan de politie bij verdachte situaties. Pas dan kan de politie ook echt optreden.

"In de Bomenbuurt zagen we veel zelfinitiatief. Er is een actieve wijkraad die bewoners ondersteunt in hun vragen en daar waar het kan en gewenst is ondersteunen we dat. In de wijk Noord-West krijgen we signalen van schimmelwoningen. Of dit klopt weten we niet, daarom gaan we ook op onderzoek uit."

De SP is aankomende woensdag in de Tedderstraat te vinden. Woningen die worden bezocht krijgen van te voren bericht. In de komende weken zal de SP andere delen van Noord-West bezoeken.

U bent hier