h

Meer parkeerplaatsen door goed burgerinitiatief in Bomenbuurt

25 oktober 2013

Meer parkeerplaatsen door goed burgerinitiatief in Bomenbuurt

De bewoners van de bomenbuurt en hun wijkraad, hebben gesteund door politieke aandacht, gezorgd voor realisatie van 2 parkeerplaatsen op de eikenlaan in de gemeente Venray.

Door zelf in actie te komen,  open staan voor veranderingen, is  het wijkbewoners  gelukt verbeterpunten in hun wijk uit te laten voeren. Aan de wijkraad en tijdens een buurten in de buurtonderzoek van de politieke partij SP zijn verbeterpunten benoemd.

Bewoners van de eikenlaan hebben, de verkeersdoorstroming in de straat, de overlast van vallende bladeren, het gebrek aan zonlicht in huis een bron van gevaar en overlast genoemd. Zaken waar  nodig wat aangedaan moest worden.

Door in overleg te gaan met gemeente en Veilig Verkeer Nederland heeft de wijk de knelpunten kunnen oplossen. Om dit te bereiken zijn twee bomen verwijderd en hiervoor zijn twee parkeerplaatsen teruggekomen.

Een prachtig resultaat, bereikt door goed initiatief en zelfredzaamheid van de wijkbewoners zelf. De SP wenst bewoners veel woongenot en succes met vervolgacties. Daar waar mogelijk en gewenst zal de SP bijspringen.

U bent hier