h

Kunstencentrum JA Cultuurhuis NEE

23 april 2014

Kunstencentrum JA Cultuurhuis NEE

In de afgelopen raadsvergadering van 15 april jl. stemde de SP in met het ondernemingsplan van het Kunstencentrum. De SP wil dat het Kunstencentrum blijft bestaan. Een herstart van het onderzoek naar het Cultuurhuis ziet de SP niet zitten.

Veel te lang is vergaderd in beslotenheid vindt de SP. Ronald van Hal: “Er is ons lang voorgehouden dat openbaarheid van de situatie van het Kunstencentrum (KCJ) zeer nadelig was. Cursisten zouden weglopen en leveranciers zouden betalingen eisen of geen zaken meer willen doen. Het probleem is dat je het daar als raad samen eens moet zien te worden en dat je als een partij niet zo maar die beslotenheid kunt verbreken. Wij zijn een voorstander van transparante besluitvorming. Het achteraf, na elke bijeenkomst, beter toetsen of beslotenheid nog nodig is en bijdraagt aan goede besluitvorming zou een belangrijke verbetering zijn. Ik snap best dat de belangen soms zo groot zijn dat je wel in beslotenheid moet vergaderen maar we moeten oppassen dat we daardoor steeds verder van de mensen af komen te staan. Want wiens belang is nu echt gediend bij beslotenheid?”

De medewerkers van de KCJ komen er bekaaid van af vindt Ronald van Hal: “Dat is jammer want zonder medewerkers zijn er geen muzieklessen. Zij worden grotendeels ontslagen of gedwongen in een ZZP-constructie voor het KCJ te gaan werken. Medewerkers worden daardoor verplicht met elkaar de concurrentiestrijd aan te gaan. Wie hier in meegaat verspeelt zijn eigen pensioen. We hebben het hier met de OR van het KCJ over gesproken. Hoewel niet ideaal is dit altijd nog beter dan het KCJ failliet laten gaan.”

Er zijn grote risico’s aan het ondernemingsplan. Zo is lang niet zeker of de afslankoperatie en het afstoten van niet rendabele cursussen wel zal helpen het tij te keren. De SP wil er dan ook boven op zitten om de vinger aan de pols houden. Ronald van Hal: “We hebben samen met InVENtief hun amendement gesteund om elke raadsvergadering met een voortgangsrapportage te komen en, hoewel het voor ons helemaal uitgesteld had mogen worden, hebben we ook het amendement van InVENtief gesteund om het onderzoek naar het Cultuurhuis tijdelijk stop te zetten.”

De reden voor de SP om toch voor het ondernemingsplan te stemmen zijn voor de hand liggend. Er was niet zo veel keus. Niet meegaan met het ondernemingsplan zou waarschijnlijk een snel einde betekenen voor het KCJ. “We wilden het KCJ wel een kans geven om met dit ondernemingsplan een goeie start te maken. Het moet een kans hebben zich te bewijzen en dat weet je pas als je er mee aan de slag gaat”, aldus Van Hal die zich ook kritisch uitliet over het onderzoek naar een eventueel Cultuurhuis. “Wij zijn geen voorstander van een te vormen Cultuurhuis. Wat mij betreft had dat onderzoek gelijk geschrapt kunnen worden. Het KCJ is al een verkapt Cultuurhuis. In het verleden zijn al een aantal opleidingen samengevoegd zoals de vroegere muziekschool en dansopleiding. Wel zouden we kunnen streven naar meer samenwerking tussen KCJ, Bibliotheek en de Schouwburg. Waarom zou je drie administraties voeren als je er met een afkunt. Daarvoor heb je echt geen Cultuurhuis nodig.” Helaas redde het Amendement van InVENtief het niet waardoor het onderzoek toch doorgang vindt.

Ronald van Hal: “Allerlei vage voorwensels worden uit de kast gehaald hoe goed het Cultuurhuis voor Venray zou zijn. Het zou meer synergie opleveren, het is kostenefficiënt om meer cultuurinstellingen bij elkaar te zetten, blabla, kortom het Cultuurhuis is het paradijs op aarde. Maar Kunstencentra, bibliotheken, schouwburgen en dergelijke samenvoegen is echt 2013. Steeds meer stemmen gaan op om juist instellingen weer op te knippen. Je ziet dat nu al weer met regiogebonden ROC’s gebeuren. Voortschrijdend inzicht noemen we dat. Hopelijk land dat inzicht ook in Venray!”

Reactie toevoegen

U bent hier