h

SP tegen plannen Paschalis

31 augustus 2014

SP tegen plannen Paschalis

Afgelopen juni werd het plan van onderneming Work and Stay uit Maasbree gelanceerd om 300 arbeidsmigranten te gaan huisvesten in het voormalig klooster Paschalis in Oostrum. Conclusie: niet doen tenzij!

Na alle belangen zorgvuldig te hebben gewogen is de SP van mening dat dit plan geen doorgang moet vinden. Het aantal is te massaal en de locatie is met de TBS-kliniek en met name Dichterbij als buren, in combinatie met de sportverenigingen en hoogwaardig recreatiebedrijf De Witte Vennen, ongeschikt. De SP is voorstander van kleinschaliger huisvesting in Venray-kern en de dorpen waar meer voorzieningen voorhanden zijn en eventuele integratie direct mogelijk is.

Op een warme avond in juni werden de plannen van Work and Stay gepresenteerd op een druk bezochte bijeenkomst in de Oesterham in Oostrum. De gemoederen liepen soms hoog op. Met name bij direct omwonenden en de vertegenwoordiging van recreatiepark De Witte Vennen, die zich later zouden verenigen in de actiegroep ‘Nu is het genoeg!’, lieten zich nadrukkelijk horen.
Vanuit Maasbree kwam via de plaatselijke dorpsraad een ander geluid: bijna louter positieve ervaringen. Nader onderzoek leert echter dat de situatie in Maasbree niet te vergelijken is met die van Oostrum. De chalets van Work and Stay liggen daar veel verder van de dorpskern en er zijn geen instellingen als Dichterbij en TBS-kliniek in de nabijheid. De eigenaar van Breebronne, tevens directeur van Work and Stay, heeft het campinggedeelte opgedoekt en chalets staan alleen nog maar in de verkoop. Vakantie vieren op de camping of in een chalet is, door de vestiging van arbeidsmigranten, al een tijd niet meer mogelijk.
Dit moet bij recreatiepark De Witte Vennen echter wel mogelijk blijven. Dit park verzorgt hoogwaardige recreatie en heeft hier veel geld in geïnvesteerd. De exploitant ervaart nu al regelmatig problemen met ongewenste gasten op zijn park. Met de vestiging van 300 arbeidsmigranten, die zich echt niet allemaal altijd braaf binnen de hekken van Paschalis zullen ophouden, wordt het voor het park lastig, zo niet onmogelijk, om dezelfde kwaliteit voor zijn vakantiegasten te behouden.
De dorpsraad van Oostrum heeft een digitale enquête gehouden via het dorpsblad. Hiervan werd 146 keer gebruik gemaakt met als uitkomst dat 66% tegen de plannen van Paschalis zijn. Omwonenden hebben zich verenigd in een actiegroep die in Oostrum maar liefst 1061 handtekeningen tegen de plannen ophaalde. Kern van de argumenten was bij beiden dat de concentratie van vele bijzondere inwoners niet wenselijk is. Dit is wat de SP betreft een krachtig signaal vanuit de Oostrumse bevolking dat je niet alleen kunt kwalificeren met de term ‘emotioneel’ en dat we dus niet zomaar naast ons neer kunnen leggen.

Wat dan wel? De SP is voorstander van goede huisvesting voor buitenlandse werknemers op kleinschaliger locaties tot omstreeks 100 personen in Venray-kern en de dorpen. Voorbeelden van dergelijke locaties zijn de leegstaande panden van het Sint Anna-terrein, het voormalig arbeidsbureau en het voormalig tijdelijke gemeentehuis Den Hoebert. Door meerdere kleinschaliger locaties in of dicht bij centrum of binnen dorpskernen tussen de lokale mensen te kiezen wordt integratie bevorderd. Daarnaast zijn er op deze manier meer lokale voorzieningen zoals scholen en winkelcentra in de buurt.
Voor echte doorstroming en integratie is het nodig dat er voldoende woningen komen voor de mid-stay doelgroepen. Mid-stayers zijn mensen die maximaal 3 jaar in een woning verblijven. Deze groep heeft meer eisen voor bewoning, wil samenwonen of heeft kinderen. Ook bij inwoners van de gemeente Venray zelf is er namelijk behoefte naar woonruimte voor korte- en middellange termijn zoals starters, ex-studenten, mensen die in scheiding liggen en ouderen die kleiner willen gaan wonen.
De SP pleit ervoor dat de gemeente Venray, eventueel in samenwerking met Wonen Limburg, beleid maakt van huisvesting voor alle short- en mid-stayers om in hun woonbehoeften te voorzien. Een actievere houding van de gemeente is nodig in plaats van te wachten tot een ondernemer een plan in dient. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de gemeente Peel en Maas waar mid-stay project Irenehof in samenwerking met Wonen Limburg voor alle genoemde doelgroepen reeds afgelopen juli door gedeputeerde Patrick van der Broeck geopend is. 

Reacties

Ik dacht dat de SP socialistisch was en niet naar kleur en geloof keek. Maar de mening van een paar honderd
boeren geeft weer de doorslag. Jammer, ik verlang zoo terug naar de CPN!

Reactie toevoegen

U bent hier