h

Geen doorstart KCJ, over op Plan B

28 april 2015

Geen doorstart KCJ, over op Plan B

Foto: Ronald van Hal - SP

Op donderdag 23 april jl. vond er een gemeenteraadsvergadering plaats over de omzetting van het Kunsten Centrum Jerusalem naar een nieuw constructie onder de niet veelzeggende naam pArt4.

Er is veel nagedacht, gesproken en uitgesteld met betrekking tot het KJC en de mogelijke doorstart naar pART4,  het werd tijd om politieke beslissingen te nemen. Hoewel de verhoudingen al lang bekend waren kon de gemeenteraad hier toch nog minstens 3 uur aan besteden. Voor de SP fractie waren twee dingen belangrijk in het nemen van hun beslissing, de rechtspositie van de medewerkers en het vertrouwen in pArt4.

Een aantal feiten toch nog eens op een rijtje, 41 van de 45 medewerkers van het KCJ hebben onder druk getekend voor het afzien van hun rechten bij het opheffen van het KCJ en het maken van een doorstart onder pART4. Deze 41 medewerkers kunnen de gemeente maximaal 1,66 miljoen euro kosten. De SP vindt het schandalig dat de gemeente zich op deze manier aan hun verplichtingen wil onttrekken. De gemeente heeft een subsidierelatie met het KCJ en kan hierdoor als werkgever op afstand worden gezien. Vier medewerkers van het KCJ hebben niet getekend voor het afzien van hun rechten en kunnen de gemeente maximaal 780.000 euro gaan kosten.

De SP gelooft niet in een succesvolle doorstart onder pArt4 aangezien pArt4 niet meer zal zijn dan een verhuurbedrijf van lokalen en attributen met een dure directie en staf. De ZZP'ers die er worden gecontracteerd zullen een hoge huur voor hun leslokaal moeten betalen; in een beperkte periode zullen de huren lager worden gehouden om dan het volle pond te gaan vragen. De docenten zullen op zoek gaan naar goedkopere ruimtes of kiezen voor de mogelijkheid thuis les geven. De doorstart van pArt4 zal derhalve volgens de SP uitmonden in een fiasco en het kunstmatig in stand houden van pArt4 zal tonnen subsidie extra vorderen.

De SP heeft samen met de VVD, Inventief, PP2 en Samenwerking Venray daarom niet ingestemd met de gevraagde 1,66 miljoen euro subsidie. Dit was een nipte meerderheid van 13 tegen 12 stemmen. Twee raadsleden waren afwezig. Verbazingwekkend was het dat de PvdA wel met het voorstel instemde en dus als Partij van de Arbeid de rechten van de werknemers ondergeschikt maakten aan de financiën van de gemeente! De tegenstemmende partijen hebben ook gezamenlijk een motie ingediend om het College de opdracht te geven om een nieuw voorstel uit te werken waarbij in het pand Jerusalem zoveel mogelijk kunst, kunsteducatie en creativiteit wordt verzameld en dat de gemeente hierin zelf nadrukkelijk een regierol gaan nemen. Deze motie werd aangenomen en zelfs gesteund door D66.

Reactie toevoegen

U bent hier