h

SP zet terrasconflict op agenda raad

15 april 2015

SP zet terrasconflict op agenda raad

Foto: Danny Danckaert / Panoramio

Afgelopen vrijdag plaatste Brownies & Downies Venray een noodkreet op Facebook. De lunchroom met onder meer medewerkers met een beperking mocht volgens eigen zeggen geen terras voor hun zaak plaatsen terwijl dit wel door de gemeente toegezegd zou zijn. Brownies & Downies blijkt al anderhalf jaar bezig te zijn met het regelen van een terrasvergunning. Grote vraag is waarom dit allemaal zo lang moet duren. Dit probleem moet wat de SP betreft zo snel mogelijk worden opgelost. Vandaar dat de partij dit onderwerp agendeert voor de ingelaste raadsvergadering op donderdag 23 april aanstaande.

Na de noodkreet van Brownies & Downies op Facebook afgelopen vrijdag gaat een vertegenwoordiging van de SP op zaterdag koffie drinken bij de lunchroom. Aangezien eigenaar Mark Deckers op dat moment niet aanwezig is, wordt voor maandag een afspraak gepland. Dan doet de eigenaar het complete feitenrelaas rondom de aanvraag voor de terrasvergunning uit de doeken.
Nadat er al verschillende keren contact is geweest met een ambtenaar van de gemeente dient Brownies & Downies op 25 november 2013 een aanvraag voor een terrasvergunning in. Niet eerder dan 23 april 2014 komt het antwoord van de gemeente dat de aanvraag in behandeling is genomen en op korte termijn zal worden afgehandeld. In mei 2014 moet het terras op aangeven van handhavers in allerijl worden ontruimd. Na een goed gesprek met de burgemeester krijgt Brownies & Downies in juli 2014 een tijdelijke ontheffing die in oktober 2014 wordt verlengd tot 1 januari 2015. Daarna blijft het stil. Afgelopen maart stuurt de eigenaar een verzoek om nu eindelijk eens een definitieve beslissing te nemen over de vergunning. De reactie van de gemeente is dat de tijdelijke ontheffing nu opnieuw wordt verlengd tot 1 november 2015. Dit terwijl omwonenden, ondernemers van de minimarkt die er op vrijdag en zaterdag staat en Horeca Nederland allemaal akkoord zijn met het terras voor de zaak. Dan is het voor de eigenaar genoeg. Hij dient een bezwaarschrift tegen de verlenging van de tijdelijke ontheffing in. Op 10 april plaatst hij een noodkreet op Facebook. De burgemeester kwam daarop met een mail naar alle raadsleden. Hierin gaf hij aan dat de eigenaar van Brownies & Downies van de burgemeester eist om
indien nodig met hem in gesprek te gaan en de kwestie naar zijn genoegen op te lossen. De werkelijkheid zou volgens de burgemeester echter ingewikkelder liggen, zonder dit in zijn mail met feiten te onderbouwen. Dit is voor de SP aanleiding om dit onderwerp voor de aankomende ingelaste raadsvergadering te
agenderen. De SP wil weten wat het verhaal van de kant van de gemeente is en heeft daarbij de volgende vragen:

  • Hoe kan het zijn dat deze kwestie al zo lang loopt en nu is geëscaleerd?
  • Wat is er gedaan om tot een oplossing te komen? Hoe is dat vervolgens aangepakt en wie heeft daar een aandeel in gehad? 
  • Wat is de reden dat de herziening van het standplaatsen- en terrassenbeleid zo vaak is uitgesteld en nog steeds niet is vastgesteld? 
  • Wat is de stand van zaken op dit moment? 
  • Wat is de rol van de verantwoordelijk wethouder in deze zaak? Wat heeft hij gedaan om tot een oplossing te komen?
  • Hoe vaak is er contact geweest met de eigenaar van Brownies & Downies? Als dit contact niet heeft plaatsgevonden, wat zijn daar dan de redenen van? 
  • Wat is de reden dat niet de verantwoordelijk wethouder de raadsleden op 10 april heeft geïnformeerd maar de burgemeester? 
  • Is de burgemeester het met de SP eens dat zijn uitspraken in de mail van vrijdag 10 april nu niet het idee wekken dat er aan een fatsoenlijke oplossing wordt gewerkt die voor alle partijen acceptabel is? 
  • Wat vindt de burgemeester van zijn uitspraken in zijn mail van 10 april jongstleden met betrekking tot de kwalificaties over het vermeende veeleisende gedrag van de eigenaar van Brownies & Downies?

De SP hoopt op duidelijke antwoorden op deze vragen en op een zo spoedig mogelijke oplossing van dit conflict. Dit straalt namelijk verkeerd af op de lokale politiek en is vooral slechte reclame voor de gemeente Venray.

Reactie toevoegen

U bent hier