h

Achterkamertjespolitiek om parkeerbeleid

21 september 2015

Achterkamertjespolitiek om parkeerbeleid

Foto: Gemeente Venray / venray.nl

Vandaag, maandag 21 september 2015, om 19.00u presenteren alle partijen van de gemeenteraad, met uitzondering van de SP, een raadsvoorstel omtrent het parkeerbeleid. De SP doet hier niet aan mee omdat wij vinden dat over dit onderwerp een open discussie in de raad zou moeten plaatsvinden. Nu is het besluit informeel al in de achterkamertjes genomen. Dit gegeven wordt met het houden van een persconferentie nog eens extra versterkt.  

Het College van B&W deed op 28 mei het voorstel om het betaald parkeren af te schaffen. In de commissie Wonen van 9 juni, het enige moment tot dusver waarop er openlijk over gesproken is, toonden de meeste partijen zich al kritisch over dit voorstel. Het werd van de agenda van de raadsvergadering van 30 juni afgehaald omdat het voorstel onrijp werd geacht door de gemeenteraad. De inhoud van het toegezegde convenant met de centrumondernemers was nog niet bekend, en belangrijker, de dekking voor het gat wat hiermee in de begroting zou worden geslagen ontbrak voor een bedrag van 600.000 euro. Met uitstel tot de raadsvergadering van 22 september had het College zo de kans om het voorstel verder uit te werken op de genoemde punten. Op 11 augustus komt er een raadsinformatiebrief van het College waarin aangegeven wordt dat de centrumondernemers hard bezig zijn met hun aandeel in het retailconvenant. De uitwerking hiervan hebben we vorige week in een door Venray Centraal georganiseerde bijeenkomst kunnen horen. De dekking voor het gat in de begroting voor 2015 wordt gevonden in de parkeerreserve, maar voor 2016 en verder wordt deze echter nog steeds niet gegeven.
Alle partijen gingen ondertussen aan tafel voor een vrijblijvende bijeenkomst. Daar werd vrijwel niets besproken waarop door een meerderheid werd afgesproken dat het CDA een voorstel zou uitwerken. Met dit voorstel als uitgangspunt zou men dan in een geheime bijeenkomst bekijken of er consensus over zou kunnen worden bereikt. Dit is het moment waarop de SP-fractie afhaakte, omdat het vindt dat dit soort discussies niet in de achterkamertjes thuishoren maar gewoon in een openbare raadsvergadering. 

Reacties

Belachelijk in het geheim, waarom moet zoiets, ik vind dat alles moet in het openbaar zijn , tenzij het iets is waarbij het veiligheid van het land in het gedrang komt.
Gemeentes moeten open en transparant zijn, en niet aan kinderlijke spelletjes doen met onze belastiing geld.

Reactie toevoegen

U bent hier