h

Eigen bijdrage voor zorg als melkkoe?

1 september 2015

Eigen bijdrage voor zorg als melkkoe?

Uit onderzoek van het Financieel Dagblad en Nieuwsuur blijkt dat veel gemeenten de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor het krijgen van zorg gebruiken als melkkoe. De fractie van de SP in de gemeenteraad van Venray wil daarom weten of dit in onze gemeente ook zo is. Zo ja, dan moet dit wat de SP betreft zo snel mogelijk veranderen.  

Op maandag 24 augustus verscheen in het Financieel Dagblad een artikel met de titel: ‘Gemeenten gebruiken eigen bijdrage als melkkoe’. Deze bewering doet de krant na een onderzoek onder verschillende zorgaanbieders, uitgevoerd samen met Nieuwsuur.
Veel gemeenten hebben de eigen bijdrage voor zorg flink verhoogd. Door de hoogte van de gevraagde eigen bijdrage zien mensen soms af van beschikbare zorg. Ook in Venray heeft een overgrote meerderheid van de politieke partijen helaas gekozen voor het vragen van de wettelijk maximaal toegestane eigen bijdrage. Voor raadslid Joep Gielens reden tot het stellen van de volgende vragen:
- Is de wethouder het met de SP eens dat de gevraagde eigen bijdrage er nooit toe mag leiden dat mensen afzien van zorg?
- Heeft de wethouder in beeld of er mensen in de gemeente Venray zijn die afzien van zorg door de hoge eigen bijdrage? Zo nee, is de wethouder bereid om dit te gaan onderzoeken?
- Is de wethouder het met het met de SP eens dat de gevraagde eigen bijdrage nooit als melkkoe voor onze gemeente mag dienen?
- Uit onderzoek blijkt dat sommige gemeenten meer bij hun inwoners in rekening brengen dan de prijs van de ingekochte zorg. Is dit in Venray ook het geval? Zo ja, wat gaat de wethouder er aan doen om dit te veranderen?
De SP hoopt in de commissie Leven van donderdag 3 september duidelijke antwoorden te krijgen. 

Reactie toevoegen

U bent hier