h

Parkeerbeleid wordt gedrocht

23 september 2015

Parkeerbeleid wordt gedrocht

Foto: Omroep Venray / omroepvenray.nl

Alle partijen met uitzondering van de SP hebben in de achterkamertjes een voorstel in elkaar geknutseld. In het voorstel dragen deze partijen het College op om met een ratjetoe van betaald parkeren, blauwe zone en vrij parkeren beleid uit te werken. Een inspreker namens de Oranjebuurt noemde dit voorstel erger dan het aanvankelijke collegevoorstel. Dit is de SP van harte met hen eens. Volgens de SP moeten we toe naar een duidelijk, coherent, gastvrij en klantvriendelijk parkeerbeleid. In plaats daarvan krijgt Venray nu een gedrocht.  

De herziening van het parkeerbeleid werd aanvankelijk gedegen aangepakt. Empaction, een in parkeren gespecialiseerd marketingstrategiebureau werd ingehuurd. Een informerende bijeenkomst en een discussiebijeenkomst met belanghebbenden werden georganiseerd. Vervolgens werden 3 nieuwe scenario’s uitgewerkt: 1. Vrij parkeren, 2. Blauwe zone en 3. Gratis betaald parkeren. Een vreemde naam maar het komt neer op een vriendelijkere manier van betaald parkeren. Ook werd scenario nul aan het rapport toegevoegd. Dit is het scenario waarbij alles zou blijven zoals het nu is. Alles afwegende adviseerden zowel Empaction als de ambtenaren deze vriendelijke manier van betaald parkeren.    

Het College van B&W deed op 28 mei het voorstel om het betaald parkeren af te schaffen. Het legde het advies van Empaction en de ambtenaren naast zich neer. In de commissie Wonen van 9 juni, het enige moment tot dusver waarop er openlijk over gesproken is, toonden de meeste partijen zich kritisch over de keuze van het College. Het werd van de agenda van de raadsvergadering van 30 juni afgehaald omdat het voorstel onrijp werd geacht door de gemeenteraad. De inhoud van het toegezegde convenant met de centrumondernemers was nog niet bekend, en belangrijker, de dekking voor het gat wat hiermee in de begroting zou worden geslagen ontbrak voor een bedrag van 600.000 euro. Met uitstel tot de raadsvergadering van 22 september had het College zo de kans om het voorstel verder uit te werken op de genoemde punten. Op 11 augustus komt er een raadsinformatiebrief van het College waarin aangegeven wordt dat de centrumondernemers hard bezig zijn met hun aandeel in het retailconvenant. De uitwerking hiervan hebben we vorige week in een door Venray Centraal zeer goed georganiseerde bijeenkomst kunnen horen. De dekking voor het gat in de begroting voor 2015 wordt gevonden in de parkeerreserve, maar voor 2016 en verder wordt deze echter nog steeds niet gegeven. Vraag is waarom heeft het College deze dekking niet openbaar heeft gemaakt. Misschien wilde het College juist dat de raad hun voorstel zou afkeuren. In ieder geval heeft het College de centrumondernemers flink tekort gedaan en een rad voor ogen gedraaid.

Alle partijen gingen ondertussen aan tafel voor een vrijblijvende met-de-benen-op-tafel-bijeenkomst. Daar werd vrijwel niets besproken waarop door een meerderheid werd afgesproken dat het CDA een voorstel zou uitwerken. Met dit voorstel als uitgangspunt zou men dan in een geheime bijeenkomst bekijken of er consensus over zou kunnen worden bereikt. Dit is het moment waarop de SP-fractie afhaakte, omdat het vindt dat dit soort discussies niet in de achterkamertjes thuishoren maar gewoon in een openbare raadsvergadering.

Het voorstel van het College voor vrij parkeren kan niet op steun van de SP rekenen. Het is door het ontbreken van de dekking vanaf 2016 nog steeds een onrijp voorstel. Ondernemers hebben hun best gedaan, het College heeft ze in de steek gelaten.  

Dan het in de achterkamertjes geknutselde voorstel van de overige partijen. Frappant is dat het collegevoorstel bij gebrek aan financiele dekking op 30 juni van de agenda werd gehaald, terwijl ook nu de financiele dekking ontbreekt. Sterker nog, we weten niet eens wat dit grapje eigenlijk precies gaat kosten.
 
Alle partijen stemmen dus niet in met het afschaffen van het betaald parkeren, het voorstel van het College, terwijl het CDA hier eigenlijk wel voor was. Voor InVENtief was gratis parkeren hét speerpunt in hun verkiezingscampagne. In hun verkiezingsprogramma staat de volgende zinssnede: ‘ga het beleid richten op gratis parkeren door invoeren van de blauwe schijf.’ De blauwe zone blijkt nu een financieel zeer ongunstig scenario. We kunnen dus concluderen dat de partij tijdens de verkiezingscampagne maar wat geroepen heeft. Wat de afzonderlijke visie van de overige partijen op het parkeerbeleid is krijgen we niet eens te horen.   

Waar we het bij het voorstel waar de overige partijen het College mee op pad sturen mee eens zijn is zorgen voor voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten en het herzien van het klantonvriendelijke vergunningensysteem.

Maar in de kern bestaat het voorstel uit een ratjetoe van alle scenario’s: het handhaven van betaald parkeren achter de slagbomen zoals in scenario nul, maar dit wel zoals in scenario 3 wordt voorgesteld op een vriendelijkere manier. Op de overige plekken in principe scenario 1 vrij parkeren, maar waar nodig scenario 2, het invoeren van de blauwe zone. Volgt u het nog? Duidelijker wordt het er allemaal niet op en daarmee ook niet gastvrijer zoals we volgens mij allemaal zouden willen. We krijgen hiermee de situatie dat mensen, voor zover ze het snappen, eerst gaan zoeken naar de gratis plaatsen, al dan niet in een blauwe zone. Wanneer deze vol staan komen de plaatsen achter de slagboom in beeld. Dit wordt een rommeltje.
Kortom: de overige partijen sturen het College weg met de opdracht voor het creëren van een gedrocht van een parkeerbeleid.

Wat dan wel?
Volgens de SP moeten we toe naar een duidelijk, coherent, gastvrij en klantvriendelijk parkeerbeleid. Wij kunnen ons voor nu daarom prima vinden in het advies van Empaction en de ambtenaren: een vriendelijkere manier van betaald parkeren. Zo slaan we geen gat in de begroting, zijn de eenmalige kosten het laagst, behouden we de voorzieningen voor de mensen in Venray en blijft de vervuiler betalen.

Reacties

Ik maak mij zorgen over het toekomstige parkeren. Ik woon op de Merseloseweg, ben aangewezen op parkeerplaats T`Liene.
Heb nu een vergunning. Hoe gaat het straks als betaald parkeren word afgeschaft? En parkeerplaats T` Liene blauwe zone word met max. 2 uur parkeren. Moeten de veelal oudere bewoners dan wijken voor kooptoeristen. Oplossing: Houdt het vergunning systeem in stand en maak voldoende plaatsen voor vergunninghouders.

Reactie toevoegen

U bent hier