h

Wanneer komt nieuw beleid over inzameling van oud papier?

26 oktober 2015

Wanneer komt nieuw beleid over inzameling van oud papier?

Foto: Paul

Afgelopen dinsdag 13 oktober verscheen in Dagblad de Limburger een artikel met als titel ‘Onvrede over papierinzameling’. Hierin staat dat het College van B&W af wil van het huidige beleid inzake de inzameling van oud papier. In afwachting van een besloten bijeenkomst is het huidige beleid met een jaar verlengd. Alle politieke hebben echter reeds in mei aangegeven hierover alleen in openheid over te willen discussiëren. Heeft het College van B&W niet zelf schuld aan het nog niet aanpassen van het beleid voor het inzamelen van oud papier?

Onlangs verscheen in Dagblad de Limburger een artikel met als titel ‘Onvrede over papierinzameling’. Hierin staat dat het College van B&W af wil van het huidige beleid inzake de inzameling van oud papier. De reden hiervan zou zijn dat niet alle verenigingen een kans krijgen om op deze manier de clubkas te spekken. Een redenering waar de SP zich overigens prima in kan vinden.

Afgelopen mei zijn alle politieke partijen van de Venrayse gemeenteraad echter uitgenodigd om het hier achter gesloten deuren over te hebben. Nadat de SP aangaf hier niet aan mee te willen doen, omdat een goede motivatie voor de door B&W geëiste beslotenheid van de bijeenkomst ontbrak, lieten alle partijen weten hier alleen in de openbaarheid over te willen spreken. Daarna bleef het stil.

Nu staat in Dagblad De Limburger dat in afwachting van een besloten bijeenkomst het contract met Box, het bedrijf dat het oud papier in Venray ophaalt, met een jaar verlengd zonder het beleid aan te passen. We krijgen bij het lezen van dit artikel de indruk dat het College van B&W de schuld van het niet aanpassen van het beleid bij de gemeenteraad legt. 

Vandaar dat raadslid Joep Gielens voor het aankomende vragenuur in de gemeenteraad van 3 november de volgende vragen heeft gesteld:

- Waarom is de wethouder na afgelopen mei niet met een voorstel voor wijziging van het beleid naar de gemeenteraad gekomen waar we het in alle openheid over zouden kunnen hebben?
- Waarom heeft de wethouder het nagelaten om met een gedegen motivatie voor het houden van een besloten bijeenkomst te komen?
- Waarom bleef het na afgelopen mei stil rondom dit onderwerp?
- Klopt het dat in afwachting van een besloten bijeenkomst het huidige beleid gehandhaafd blijft?
- Is de wethouder het met ons eens dat de gemeenteraad geen schuld heeft aan het niet tijdig aanpassen van het beleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de wethouder dan niet zelf schuldig aan het niet tijdig aanpassen van het beleid?
- Wanneer kunnen we het vernieuwde beleid voor de inzameling van oud papier verwachten?
- Gaan we dit te zijner tijd wel gewoon in alle openheid met elkaar bespreken? Zo nee, waarom niet?

We verwachten duidelijke antwoorden op deze vragen van verantwoordelijk wethouder Busser tijdens de aanstaande raadsvergadering.  

Reactie toevoegen

U bent hier