h

Nieuw parkeerbeleid: De feiten tot nu toe

6 november 2015

Nieuw parkeerbeleid: De feiten tot nu toe

Foto: Omroep Venray / omroepvenray.nl

Diverse regionale media komen er blijkbaar niet aan toe het complete feitelijke verhaal te schetsen van de stappen richting het nieuwe parkeerbeleid in Venray. De inwoners van de gemeente Venray hebben er wel recht op om dit te weten. Vandaar dat we alle feiten op een rij hebben gezet.

De eerste stappen
Een jaar geleden besluit het College van B&W een onderzoek te doen naar een nieuw te bepalen parkeerbeleid. De gemeente huurt het in parkeren gespecialiseerd marketing- en strategiebureau Empaction in. Er wordt een discussie- en informatiebijeenkomst georganiseerd.
De uitkomsten hiervan worden door Empaction en ambtenaren uitgewerkt in 3 scenario’s: vrij parkeren, blauwe zone en klantvriendelijker betaald parkeren. De blauwe zone slaat een gat in de begroting van 1,6 miljoen, het klantvriendelijker betaald parkeren nul euro. Empaction en de ambtenaren adviseren het klantvriendelijker betaald parkeren. Het College van B&W kiest voor vrij parkeren en moet een gat dichten van 1,3 miljoen euro. Voor ongeveer 600.000 euro wordt niet gemeld hoe men dit gaat betalen. Onderdeel van het voorstel is het zogenoemde retailconvenant, waarin ondernemers en gemeente afspraken maken over hoe de ondernemers er voor gaan zorgen dat het centrum aantrekkelijker gemaakt wordt. Het retailconvenant is op dat moment niet klaar. Op 2 juni wordt dit voorstel besproken in de commissie Leven waar alle partijen kritisch zijn op de keuze van het College van B&W. Voor de raadsvergadering van 30 juni wordt het voorstel van het College van B&W van de agenda gehaald omdat het volgens een overgrote meerderheid van de gemeenteraad, behalve het CDA, onrijp wordt geacht. Het College van B&W krijgt hiermee de tijd om hun voorstel verder uit te werken met het aangeven waarvan men het tekort van 600.000 euro gaat betalen en om ervoor te zorgen dat het retailconvenant er ligt.

Geheime bijeenkomst
Midden in de zomer komt er een brief van het College van B&W waarbij een eerste aanzet van het retailconvenant is toegevoegd. Daarnaast meldt men dat het tekort van 600.000 euro met de begroting is gedicht. Hoe dit is gedaan wordt er niet bij vermeld. Men zegt een sluitende begroting te presenteren in september. InVENtief nodigt alle partijen uit voor een ‘vrijblijvende met-de-benen-op-tafel’ bijeenkomst. Hierin wordt weinig gezegd. Afgesproken wordt dat het CDA met een voorstel komt waar in een geheime bijeenkomst een compromis zal worden gesloten. De SP doet hier als enige partij niet aan mee. De partij vindt dat er een open en transparante discussie in de raadsvergadering moet plaatsvinden. Ondertussen presenteert Venray Centraal samen met Venray Bloeit het retailconvenant tijdens een informatieavond in de schouwburg. De overige partijen komen met een in de achterkamer genomen besluit om het College de opdracht te geven om beleid uit te werken met de kaders: betaald parkeren achter de slagbomen, waar nodig blauwe zone en de rest gratis parkeren. Op 21 september presenteren de andere partijen dit besluit tijdens een persconferentie op het gemeentehuis. Op 22 september vindt de eerste raadsvergadering plaats waar gesproken wordt over het parkeerbeleid. Over de inhoud wordt door de zeven partijen niet gesproken. Het bereiken van het compromis wordt gevierd. De SP waarschuwt de andere partijen dat zij het College van B&W op pad sturen met het creëren van een gedrocht en onderbouwt haar keuze voor een klantvriendelijkere manier van betaald parkeren.

Uitwerking besluit zeven partijen
Op 13 oktober presenteert het College haar uitwerking van de door de andere partijen aangegeven kaders. Het blijkt nog 415.000 euro duurder te zijn dan het oorspronkelijke voorstel van het College voor vrij parkeren. Voor dit tekort is nog geen dekking gevonden. Op 26 oktober, een week voor de raadsvergadering, presenteren de coalitiepartijen weer een nieuw voorstel. Het houden van twee pilots: tot 31 januari gratis parkeren, daarna tot 16 april volgens het raadsbesluit van de andere partijen. De financiële uitwerking ervan ontbreekt. De pers wordt dit keer niet uitgenodigd. Op 27 oktober neemt het College van B&W dit voorstel over.

Raadsvergadering 3 november
Bij aanvang van de raadsvergadering van 3 november doet de SP het voorstel om de actualisatie van het parkeerbeleid van de agenda te halen met als reden dat het voorstel wat voorligt onrijp is, minstens zo onrijp als het voorstel van 30 juni. Alleen PvdA en InVENtief ondersteunen dit verzoek. Het voorstel wordt dus gewoon besproken. Het CDA geeft aan nog steeds voor gratis parkeren te zijn, maar verdedigt tegelijkertijd de afspraak die met de coalitie gemaakt is. De SP komt met het voorstel om het College de opdracht te geven het klantvriendelijker betaald parkeren uit te laten werken. De PvdA sluit zich hier als enige bij aan. PP2 en InVENtief zouden het steunen wanneer de maand december gratis parkeren wordt. Samenwerking geeft aan eigenlijk ook niet voor gratis parkeren te zijn, maar blijft achter de afspraak van de coalitie staan. PP2 verwijt andere partijen met onvoldragen voorstellen en niet financieel onderbouwde voorstellen te komen en komt zelf met een voorstel voor goedkoper betaald parkeren wat niet onderzocht en doorgerekend is. Het krijgt hiervoor steun van InVENtief en VVD. PP2, InVENtief en VVD blijven volhouden dat het voorstel van de andere partijen, wat 415.000 euro duurder is en niet doorgerekend, een stap in de goede richting was. De VVD komt met een amendement om het voorstel van alle andere partijen uit te voeren. PP2 en VVD vinden dat de raad toe is aan definitieve besluitvorming. PP2, InVENtief, VVD en PvdA beweren dat zij voor de raadsvergadering van 22 september zelf met de coalitiepartijen geen achterkamertjespolitiek hebben bedreven, maar beschuldigt de coalitie nu wel van achterkamertjespolitiek. PP2, InVENtief, VVD en PvdA dienen een motie van afkeuring in tegen het College. Dit krijgt alleen steun van de SP. Samenwerking en D66 bieden hun excuses aan voor de gang van zaken. Volgens D66 gaat de periode van de pilots, zo’n half jaar, ongeveer 1,2 miljoen euro kosten en houdt in het midden voor welk scenario het uiteindelijk zal gaan. CDA is voor gratis parkeren, D66 is misschien voor gratis parkeren, Samenwerking is tegen gratis parkeren.  Samenwerking dient, met steun van een meerderheid van de coalitiepartners en de SP een wijzigingsvoorstel in om na de pilots voor de raadsvergadering van 17 mei vijf verschillende varianten uit te werken: Pilot gratis parkeren, Pilot voorstel andere partijen zonder blauwe zone, voorstel andere partijen met blauwe zone, klantvriendelijker betaald parkeren en handhaven huidige betaald parkeren. De SP steunt dit wijzigingsvoorstel omdat de uitwerking van het scenario van hun voorkeur, klantvriendelijker betaald parkeren, hierbij wordt meegenomen. Het besluit voor het houden van de twee pilots wordt uiteindelijk aangenomen door uitsluitend de coalitiepartijen.  

Reactie toevoegen

U bent hier