h

Voor opvang met draagvlak, tegen voorstel AZC Blitterswijck

18 januari 2016

Voor opvang met draagvlak, tegen voorstel AZC Blitterswijck

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 22 december werd gesproken over het voorstel van het College om 450 asielzoekers op te vangen in het Roekenbosch in Blitterswijck. Een voorstel waarvoor het College verzuimd heeft draagvlak onder de inwoners, die een compliment voor hun opstelling verdienen, te vinden. Hier een bewerking van de tekst die fractievoorzitter Jan Hendriks heeft uitgesproken tijdens de raadsvergadering.

De SP wil benadrukken  dat  ze trots is op de bewoners van Blitterswijck en semi-permanente bewoners van het Roekenbosch. Trots op hoe zij zijn omgegaan met de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in hun dorp. Trots ook omdat zij duidelijk aangeven dat ze wel asielzoekers willen opvangen in hun dorp en dat zij als kleine hechte gemeenschap een maximum van 250 asielzoekers willen verwelkomen.

Voor de SP staat menselijke waardigheid voorop. Menselijke waardigheid voor zowel asielzoekers als ook de bevolking van Blitterswijck. Asielzoekers vluchten noodgedwongen weg uit landen die in oorlog zijn, waar een menswaardig bestaan moeilijk is op te bouwen.  Helaas kunnen we dat vanuit de gemeenteraad niet veranderen. Wat we wel kunnen en moeten doen is de vluchtelingen een “thuis” aanbieden, een plek waar ze tot rust kunnen komen en waar ze, nadat ze de status van asielzoeker hebben gekregen, kunnen gaan bouwen aan een menswaardig bestaan.

Het opvangen van deze vluchtelingen is een groot probleem, ook in Nederland. In eerste instantie is het opvangen van vluchtelingen op zich geen onoverkomelijk probleem maar wel de te grote aantallen asielzoekers in de meestal kleine dorpen. Zo ook in Blitterswijck.

Het dorp Blitterswijck is min of meer overvallen door het COA, de vereniging van eigenaren en ook de gemeente Venray door te stellen dat er 750 of 0 asielzoekers zouden moeten worden opgevangen. Het protest uit het dorp kwam mede daardoor op gang. Men wil wel meewerken aan de opvang van 250 asielzoekers. Uit een gedegen enquête van de dorpsraad komt dit heel duidelijk naar voren. De informatieavonden die door de gemeente zijn georganiseerd werden druk bezocht. De SP heeft met veel mensen en organisaties gesproken. Er waren veel boze, gefrustreerde mensen bij die het gevoel hadden dat ze wederom gepasseerd werden en dat er geen enkele vorm van inspraak en medezeggenschap meer mogelijk was. De stelling 750 of 0 werd als een ultimatum ervaren.

Daarna kwam er toch een nieuw voorstel voor de opvang van 450 asielzoekers. Minder bleek ineens toch mogelijk. Het zou veel beter zijn geweest om dit open en transparant  met de bewoners van Blitterswijck te bespreken. Voor de SP is het ook duidelijk dat het voor de Vereniging van Eigenaren, hoe begrijpelijk ook, alleen maar gaat om de winst die er te behalen valt. Winst over de ruggen van zowel de asielzoekers, de bewoners van Blitterswijck als ook de belastingbetaler.

De SP heeft niet ingestemd met het voorstel van het College. Hiervoor was geen draagvlak bij de inwoners van Blitterswijck. Het College heeft nagelaten om dit draagvlak te vergroten. Wanneer het College zich transparanter had opgesteld had men waarschijnlijk draagvlak gekregen voor meer dan de nu door de dorpsraad genoemde 250 asielzoekers en waarvoor de SP tijdens de raadsvergadering een voorstel indiende. Daarnaast deed de SP het voorstel om nu eens serieus te gaan kijken naar de mogelijkheden voor nog een kleinschalig AZC in de kern van Venray. Mogelijkheden die volgens de SP met een beetje goede wil echt wel te vinden zijn. 

Reacties

Aangezien dat de SP door deze lezing veel SP-stemmers krijgt in Blitterswijck vlg de site op face book van blitterswijcks belang , heeft de SP mijn stem niet meer nodig.
Ik heb al meerdere malen gevraagd met hoeveel verschillende mensen uit blitterswijck de SP heeft gepraat en heb tot nu geen echt antwoord gekregen.
Het is gemakkelijk om je achter een groep met één mening te plaatsen.en natuurlijk ook de uitkomst van de enquete.. Alleen denk ik dat blitterswijck meer is en in zich heeft dan dat.
Ik wens iedereen van de SP in venray nog veel politiek succes. Ik wil en kan er geen deel meer van uitmaken.

Met vriendelijke groet,

Nettie Peeters - Franssen

Reactie toevoegen

U bent hier