h

B&W wil streep zetten door zelfsturing Lovinckplein Ysselsteyn

22 februari 2016

B&W wil streep zetten door zelfsturing Lovinckplein Ysselsteyn

Foto: Werkgroep Lovinckplein Ysselsteyn / lovinckplein.nl

Een aantal inwoners van Ysselsteyn pleitten in het voorjaar van 2010 in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan nadrukkelijk voor het verbeteren van de kern en toegangswegen van Ysselsteyn. Een aantal enthousiaste dorpsbewoners heeft hiervoor een werkgroep geformeerd. Na een lang maar zorgvuldig proces en met draagvlak vanuit het dorp nam de werkgroep in 2012 een besluit voor een plan. Afgelopen week besloot het College van B&W met uitzondering van wethouder Busser, na eerder meerdere keren haar steun uit te spreken, het plan van tafel te vegen. Hierover hebben SP, PP2, Samenwerking Venray, InVENtief, VVD en PvdA een debat aangevraagd voor de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 23 februari.

Een aantal betrokken Ysselsteynse inwoners pleitten in het voorjaar van 2010 in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan nadrukkelijk voor het verbeteren van de kern en toegangswegen van Ysselsteyn. De veiligheid, toegankelijkheid en fraaiheid lieten veel te wensen over. Een aantal enthousiaste dorpsbewoners zorgden ervoor dat dit de hoogste prioriteit kreeg in het Dorpsontwikkelingsplan. Daarna hebben ze uitvoering van deze prioriteit ook direct opgepakt en is direct een werkgroep geformeerd. Gemeente en provincie zijn enthousiast over de plannen en willen dit burgerinitiatief zelfs in deze moeilijke tijden financieel mogelijk maken.

Aanvankelijk gaat de eigenaar van het gebouw van de supermarkt akkoord met het plan om de parkeerplaatsen voor het gebouw te verplaatsen naar de zijkant. Hier komt hij echter al snel weer op terug. Hij wil toch de parkeerplaatsen voor het pand behouden. De verkeerskundige van de gemeente Venray benoemt meteen al de bezwaren zoals de verkeersveiligheid voor zwakke verkeersdeelnemers die in het geding komt. Maandenlang probeert de werkgroep naar een alternatief te zoeken. De eigenaar van het pand is hierin passief. Er wordt geen verkeersveilig alternatief gevonden, waarop werkgroep en eigenaar een gesprek hebben met de wethouder. Deze geeft de eigenaar de opdracht om de noodzaak voor de parkeerplaatsen voor het gebouw aan te tonen. Dit wordt niet aangetoond. Wel levert de exploitant van het gebouw een rapport dat juist aantoont dat de toegang naar het gebouw door het plan van de werkgroep sterk verbeterd. Vervolgens neemt de werkgroep het besluit om te gaan voor dit plan. De dorpsraad volgt dit besluit in juni 2012.

De werkgroep vraagt advies van Veilig Verkeer Nederland en ook zij zijn het eens met de keuze. Ze geven later een negatief advies af voor het behoud van de parkeerplaatsen voor de deur van de supermarkt. Wethouder Lucien Peeters laat in mei 2013 weten het besluit en het zorgvuldige proces volledig te ondersteunen. Dorpsraad en werkgroep bekrachtigen het eerder genomen besluit nogmaals in juni 2013. De inmiddels nieuwe exploitant van de supermarkt blijft het ermee oneens en stelt zich niet constructief op. Eigenaar van het gebouw en exploitant gaan in september 2015 nogmaals in gesprek met burgemeester en wethouders Loonen en Peeters. B&W geeft dan voor de derde keer aan het door de werkgroep genomen besluit na een zorgvuldig proces te respecteren.

De bevolking van Ysselsteyn is tweemaal geraadpleegd, en het plan heeft er telkens brede steun. Aan alle voorwaarden bij een zelfsturingsproject is voldaan. In december 2015 krijgt de dorpsraad het mandaat om nogmaals te bemiddelen tussen werkgroep en exploitant van de supermarkt. In plaats van te bemiddelen neemt de dorpsraad ineens het standpunt van eigenaar en exploitant over. Daarvoor is geen enkel draagvlak in het dorp opgehaald. Op verzoek van de dorpsraad heeft het college van B&W op dinsdag 2 februari 2016 een bezoek gebracht aan Ysselsteyn waar het zonder mandaat gewijzigde standpunt gedeeld wordt. Afgelopen dinsdag 16 februari is het College van B&W met uitzondering van wethouder Busser niet akkoord gegaan met het ambtelijk voorstel om het eerder door alle partijen goedgekeurde ontwerp van de werkgroep op het gebied van parkeren en ontsluiting ter plaatse van de Coöp supermarkt in Ysselsteyn te handhaven.

De volgende vragen willen de initiatiefnemende partijen tijdens het interpellatiedebat aan de orde laten komen:

  • Waarom is het College van B&W van standpunt gewijzigd?
  • Welke argumenten heeft het College van B&W voor dit gewijzigde standpunt?
  • Heeft het College van B&W vooraf overleg gehad met de provincie over dit gewijzigde standpunt?
  • Realiseert het College zich dat voor dit standpunt geen enkel draagvlak in het dorp is opgehaald?
  • Realiseert het College zich dat de uitgangspunten van zelfsturing hiermee met voeten worden getreden?
  • Is het College bereid het afgelopen dinsdag 16 februari genomen besluit te heroverwegen en alsnog akkoord te gaan met het eerder door alle partijen goedgekeurde ontwerp van de werkgroep?
  • Wat vinden alle politieke partijen van het handelen van College van B&W in deze kwestie?

Reactie toevoegen

U bent hier