h

Referendum 6 april: Minder stembureaus in Brukske en Landweert

25 februari 2016

Referendum 6 april: Minder stembureaus in Brukske en Landweert

Foto: Sebastiaan ter Burgh / flickr.com

Wie 6 april aanstaande bij het raadgevend referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne voor een ja of een nee gaat in Brukse of Landweert moet daar soms meer moeite voor doen dan normaal is bij verkiezingen. De SP stelde onlangs vragen hierover in de gemeenteraad.

Aanleiding om vragen te stellen is dat het Rijk 30 miljoen euro beschikbaar stelt aan gemeenten om het referendum te organiseren, terwijl voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen meer dan 42 miljoen euro wordt uitgetrokken. Een raadgevend referendum organiseren is echter net zo duur. Omdat gemeenten daar nu minder geld voor krijgen is het de vraag of dit referendum fatsoenlijk georganiseerd kan worden.

De SP stelde vragen over hoe het referendum in Venray wordt georganiseerd, wat de kosten hiervan zijn en welke verschillen er met normale verkiezingen zijn. Burgemeester Gilissen stelde dat de organisatie van het referendum dezelfde operatie is als bij gewone verkiezingen. Wat gaat er veranderen: De wijken Landweert en Brukske moeten beide een stembureau inleveren. Volgens Gilissen zouden beide stembureaus te weinig bezoekers krijgen en dicht bij andere stembureaus staan. De stembureaus komen ook tijdens toekomstige verkiezingen niet terug. Ook zullen er geen stemborden worden geplaatst.

Gemeenten krijgen een financiële tegemoetkoming van het Rijk. Hoe hoog deze tegemoetkoming is ligt aan het inwoneraantal van de gemeente. Zo krijgt de gemeente Venray bijna 49 duizend euro voor het referendum. Gilissen denkt met 45 duizend euro het referendum te kunnen organiseren.

Ja of nee
De SP vindt dat iedereen in staat moet worden gesteld om op een goede manier zijn stem uit te brengen. Tijdens gewone verkiezingen wordt er veel gedaan om mensen te laten stemmen. Waarom dan niet tijdens dit raadgevend referendum? Ronald van Hal, raadslid voor de SP: Wanneer het raadgevend referendum niet goed of soberder wordt georganiseerd, wordt het stemmen moeilijker gemaakt. Voor veel mensen zal het dan niet aantrekkelijker zijn om dan ook daadwerkelijk hun ja of nee te horen. 

Associatieverdrag
Het raadgevend referendum gaat over de associatieovereenkomst, een vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Oekraïne. De SP is fel tegen dit vrijhandelsakkoord want dit akkoord gaat veel verder dan andere associatieverdragen en is ook veel meer dan een gewoon vrijhandelsakkoord, zo erkende zelfs PvdA-minister Koenders in de Eerste Kamer. Er zijn grote zorgen over de staat waarin Oekraïne nu verkeerd. Oekraïne is sinds 2014 verwikkeld in een grote burgeroorlog. Deze oorlog heeft al ruim 10 duizend levens gekost en meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Er zijn grote vragen of dit verdrag voor verbetering gaat zorgen. Oekraïne wil zelf maar al te graag. Oekraïne ziet dit verdrag als een stap in de richting van het EU-lidmaatschap met verregaande politieke samenwerking, onder andere op buitenlands- en veiligheidsbeleid zoals met defensie. Het verdrag opent mogelijkheden en Oekraïne heeft een markt van 45 miljoen consumerende burgers. Echter een markt die ook gebukt gaat onder verregaande corruptie en machtige oligarchen. Daarnaast is het land vrijwel bankroet. Enkele Nederlandse bedrijven hebben dit al aan den lijve ondervonden. Met Oekraïne valt geen handel te drijven met zulke verregaande corruptie vinden zij. Die corruptie komt dus ook naar Nederland. Dit heeft ook andere consequenties zoals legio arbeidskrachten die naar het Westen trekken voor een beter leven. Hoe groot zal hun frustratie zijn als de poorten naar Europa uiteindelijk dicht zullen blijven.

Reactie toevoegen

U bent hier