h

SP: Heroverweeg mestverwerking Metaalweg

1 maart 2016

SP: Heroverweeg mestverwerking Metaalweg

Foto: SP

De SP is van mening dat er door het instemmen met de oprichting van een mestverwerkingsinstallatie aan de Metaalweg in Venray te weinig rekening is gehouden met het feit dat de wetgeving met betrekking tot stankoverlast is verouderd. Door dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende raadscommissie Wonen op 15 maart kunnen we samen met alle partijen hierover het debat voeren en eventueel mogelijkheden bezien om de vestiging van de mestverwerkingsinstallatie op te schorten. 

Mest veroorzaakt stank. Meest recente voorbeeld is de erkenning van varkensbedrijf Ashorst aan Veld Oostenrijk in Horst dat het bedrijf geuroverlast veroorzaakt. Hier heeft de mestverwerkingsinstallatie een capaciteit van 61.000 ton en het bedrijf, dat werkt met de modernste technologieën, wil eerst de geuroverlast verminderen voordat ze een omgevingsvergunning aanvraagt om de mestverwerkingsinstallatie uit te breiden naar 120.000 ton.

Een mestverwerkingsinstallatie binnen de bebouwde kom van Venray is niet gewenst door omwonenden en bedrijven. Onderzoek naar de effecten van een mestverwerkingsinstallatie aan de Metaalweg op gezondheidsrisico’s voor omwonenden en medewerkers van aanliggende bedrijven is noodzakelijk. Daarnaast moeten ook de eventuele gevolgen voor het toerisme en de infrastructuur in het onderzoek meegenomen worden. Met de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie zal de belasting door het zware verkeer, in verband met de aan- en afvoer van mest en gereed product, naar verwachting namelijk toenemen.

Reactie toevoegen

U bent hier