h

Uitwerken scenario vrij parkeren: nutteloze energie

21 maart 2016

Uitwerken scenario vrij parkeren: nutteloze energie

Foto: Gemeente Venray / venray.nl

De parkeerpilots zijn nog niet voorbij, maar een conclusie kan al worden getrokken: er is geen politieke meerderheid te vinden voor vrij parkeren. De inzet van boa's tijdens de pilot vrij parkeren schoot Samenwerking Venray in het verkeerde keelgat. Ze komen nu definitief tot de conclusie dat vrij parkeren onhaalbaar is. Wat de SP betreft steken we dan ook geen nutteloze energie meer in dit scenario. Helaas vinden alle andere partijen dit toch prima. 

In de raadsvergadering waarin de coalitie tot het houden van de parkeerpilots besloot was eigenlijk al duidelijk dat er geen meerderheid voor vrij parkeren te vinden was. Alleen CDA was duidelijk voor vrij parkeren, D66 twijfelde en Samenwerking Venray zag het toen al niet zitten. Toch besloten ze alle drie tot het houden van twee pilots. Tijdens de eerste pilot, vrij parkeren, liep de situatie wat betreft wildparkeren flink uit de hand. Hierop besloot het College alsnog tot het inzetten van boa's die hierop moesten handhaven. Dit terwijl het College had voorgerekend om met vrij parkeren flink op de boa's te kunnen besparen. Samenwerking Venray kwam net als de SP dan ook tot de conclusie dat deze pilot is mislukt. Fractievoorzitter Martin Leenders van Samenwerking suggereerde zelfs in de media dat het College tot de inzet van boa's besloot om hun voorstel, vrij parkeren, er beter uit te laten zien. Je kunt hierbij de vraag stellen of hij zijn eigen verantwoordelijk wethouder Busser dan nog wel vertrouwt, ook al was het antwoord op deze vraag tijdens de afgelopen raadsvergadering volmondig ja.

Samenwerking kwam met een stel kritische vragen richting College. Deze stonden afgelopen raadsvergadering op het programma. Daarin gaf SP-raadslid Joep Gielens aan dat hij het prima vond dat Samenwerking Venray kritisch richting haar eigen College is, maar vroeg hij zich tegelijkertijd af of Samenwerking dan ook kritisch naar zichzelf kijkt. Men gaf bij hun vragen namelijk aan dat men altijd al wist dat vrij parkeren tot onaanvaardbare overlast zou leiden. Waarom stemde men dan toch in met het houden van de 1,1 miljoen (!) euro kostende pilots?
Samenwerking trok met het stellen van hun vragen de conclusie 'dat vrij parkeren in Venray in ieder geval vanuit financieel oogpunt als ook gezien de ervaren overlast waardoor reguleren noodzakelijk blijkt te zijn, niet haalbaar is.' 
Hierop deed Gielens het voorstel om tijdens de raadsvergadering van 17 mei een keuze uit vier in plaats van vijf scenario's te maken. Alle andere partijen, inclusief Samenwerking, stemden hier tegen. Zij vinden het blijkbaar prima dat de gemeente nutteloze energie (waaronder werkuren en daarmee geld) blijft steken in het verder uitwerken van het scenario vrij parkeren. 

Reactie toevoegen

U bent hier