h

Onzalig plan voor Paschalis van tafel

8 april 2016

Onzalig plan voor Paschalis van tafel

Het plan voor de short stay huisvesting van 300 arbeidsmigranten in voormalig klooster Paschalis in Oostrum is van tafel. Dat bleek uit antwoorden op vragen die SP-raadslid Joep Gielens tijdens de afgelopen raadsvergadering stelde. Dit betekent een mooi succes voor de actiegroep 'Nu is het genoeg' en de dorpsraad van Oostrum die beiden aantoonden dat er zeer weinig draagvlak voor deze plannen is. De SP nam dit signaal serieus en was als enige uitgesproken tegen. 

Halverwege 2014 presenteerde Work and Stay uit Maasbree de plannen voor de short stay huisvesting van 300 arbeidsmigranten tijdens een drukbezochte informatieavond in D'n Oesterham in Oostrum. De gemeente liet bij monde van toenmalig wethouder Hans Teunissen weten in principe achter de plannen te staan. Maar tijdens de avond werd direct duidelijk dat veel inwoners van Oostrum de plannen niet zagen zitten. Omwonenden verenigden zich in de actiegroep 'Nu is het genoeg' die in vakantietijd 1061 Oostrumse handtekeningen tegen de plannen verzamelden. De dorpsraad hield een enquête die een tweederde meerderheid tegen de plannen liet zien.
De SP voerde gesprekken met zowel actiegroep als dorpsraad, nam dit signaal serieus en kwam tot de conclusie dat de locatie voor dit plan ongeschikt is. Gelegen naast een TBS-kliniek, zware zorginstelling, sportpark en camping moet je niet ook nog eens een grootschalige huisvestingslocatie van short stay arbeidsmigranten toestaan. Dan wordt dit gebied wel erg zwaar belast. 

De dorpsraad voerde gesprekken met omliggende verenigingen. Ook zij zagen te weinig voordelen die opwegen tegen de nadelen van het plan. Dit werd alle politieke partijen verteld.
Door alle reuring die ontstond besloot het College van B&W tot een uitgebreide bestemmingsplanprocedure waardoor Work and Stay op zijn vroegst pas in het voorjaar van 2017 aan de slag zou kunnen gaan. Work and Stay ging blijkbaar voor het snelle geld en ruilde arbeidsmigranten haastig in door Paschalis op 22 december 2015 ineens aan de gemeente aan te bieden als asielzoekerscentrum. Dit plan kon met het besluit voor het AZC op Het Roekenbosch niet door gaan.

Onlangs vond de SP het wel eens tijd voor duidelijkheid en stelde raadslid Joep Gielens vragen tijdens de afgelopen raadsvergadering. Met deze vragen in de hand ging verantwoordelijk wethouder Van der Putten het gesprek aan met Work and Stay. Uit dit gesprek bleek dat het voorlopige koopcontract met het Vincent van Gogh Instituut (VvGI), de eigenaar van het gebouw, verlopen is. Hiermee verdwenen de onzalige plannen in ieder geval voorlopig van tafel. Wat de SP betreft wordt dit snel definitief en komt er iemand met een plan naar VvGI en gemeente dat wel in de omgeving van Paschalis past en krijgt het monumentale gebouw eindelijk een geschikte bestemming.  

Reactie toevoegen

U bent hier