h

Zorg zonder risico

29 mei 2016

Zorg zonder risico

Zaterdag 21 mei jl. was de Venrayse aftrap voor de nationale campagne voor een Nationaal Zorgfonds. Een delegatie SP’ers ging de wijk Brukske in om in gesprek te gaan met mensen over zorg voor iedereen, zonder eigen risico.

Foto: Nationaal Zorgfonds
In dik twee uur tijd werden 59 adressen op de Ouverturestraat bezocht. Niet iedereen was thuis maar waar gesprekken waren was de steun snel gevonden. Joep Gielens, campagneleider en fractielid: “Vrijwel alle mensen die we spraken steunden ons bijna onmiddellijk in ons voornemen om te komen tot een Nationaal Zorgfonds. Begin maar over de boete op ziek zijn, het jaarlijkse overstapcircus en je weet al heel snel wat mensen hiervan vinden: weg met het eigen risico en het elk jaar opnieuw overstappen!”

Een Nationaal Zorgfonds?

De SP vindt dat goede en toegankelijke zorg onmisbaar is voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de mensen hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’. De zorg is een vechtmarkt geworden. Verzekeraars besteden jaarlijks alleen al 500 miljoen euro zorggeld aan reclame. Er zijn al ruim honderden miljoenen verspild aan het overstapcircus waar verreweg de meeste mensen helemaal geen gebruik van maken.

Afgelopen twee decennia verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Denk maar eens aan de budgetpolis. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet.

Boete op ziek zijn

Wie de pech heeft om ziek te worden, betaalt 385 euro meer dan gezonde mensen, via het eigen risico. Wie chronisch ziek is wordt zodoende elk jaar opnieuw gestraft. Dit bedrag is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk, en leidt er toe dat steeds meer mensen afzien van noodzakelijke zorg, omdat ze die niet kunnen betalen.

Tijd voor een nieuwe richting

De SP wil een Nationaal Zorgfonds die ten dienste is van de mensen, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en één organisatie, en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van -tig verzekeraars. Het eigen risico, dè boete op ziek zijn schaft de SP af.

Op zaterdag 18 juni van 10:00u tot 12:00u is de SP weer onder de mensen om bet gesprek over een Nationaal Zorgfonds aan te gaan en om steun te zoeken hiervoor.

Reactie toevoegen

U bent hier