h

Nipte meerderheid voor risicovolle garantstelling Glasweb

29 juni 2016

Nipte meerderheid voor risicovolle garantstelling Glasweb

Foto: Dennis van Zuijlekom / flickr.com

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni heeft een nipte meerderheid van 14 gemeenteraadsleden van partijen CDA, Samenwerking Venray en VVD, ingestemd met een zeer risicovolle garantstelling voor een lening van 17,5 miljoen euro voor glasvezelproject Glasweb. Een van deze raadsleden is tevens bestuurslid van Glasweb. Een door PP2, InVENtief en SP ingebracht alternatief voor snel internet in het buitengebied zonder risico's voor de gemeente werd door dezelfde partijen afgewezen. 

Ooit heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de gemeente Venray te voorzien van een 100% dekkend glasvezelnetwerk. Burgerinitiatief Glasweb Venray wilde dit gaan realiseren en meldde zich bij de gemeente voor een subsidie voor een eerste reclamecampagne om te onderzoeken of hier voldoende animo voor is. De SP, die ook het belang van snel internet voor de buitengebieden inziet, heeft hier destijds net als alle andere partijen mee ingestemd om het initiatief een kans te geven. Wanneer het beoogde percentage niet zou worden gehaald zou het initiatief stoppen. Dit gebeurde niet. Sterker nog, er werd met steun van de coalitiepartijen nog een flinke smak geld naar Glasweb overgemaakt. Dit bleek echter ook niet voldoende. Het beoogde percentage werd opnieuw niet gehaald, maar opnieuw kwam Glasweb de afspraak om te stoppen niet na. Met de op dat moment behaalde aantallen werd door Glasweb een versoberde business case opgesteld. De provincie beoordeelde deze als te risicovol en weigerde met een lening over de brug te komen. De Rabobank en Bank Nederlandse Gemeenten willen alleen geld lenen wanneer de gemeente hiervoor garant staat.

PP2, InVENtief en de SP kwamen tijdens de raadsvergadering met een alternatief. De gang van zaken rondom Glasweb heeft wat deze partijen betreft aangetoond dat de aanleg van een 100% dekkend glasvezelnetwerk op deze manier niet reëel is. Vandaar dat de gemeente wat hen betreft via de provincie Limburg in zee gaat met beleggingsfonds CIF die al in meerdere gemeenten gaat zorgen voor snel internet voor diegenen die dit nog niet hebben. Groot voordeel voor de gemeente is dat een garantstelling niet nodig is en er dus geen risico's aan kleven. 

CDA, Samenwerking Venray en het 180 graden gedraaide VVD wilden hier echter niets van weten. Zij willen hoe dan ook de coöperatie Glasweb overeind houden. Zij stemden tegen het het alternatief en voor de risicovolle garantstelling. Ook CDA-raadslid en Glasweb-bestuurslid Petra van Duijnhoven stemde mee terwijl ze zich bij eerdere besluiten rondom Glasweb altijd keurig afzijdig heeft gehouden. Ze beweerde juridisch advies te hebben ingewonnen wat voor haar bevestigde dat zij 'gewoon' mee kon stemmen. Op de vraag wat zij er moreel gezien nu zelf van vindt kwam geen antwoord. Met de verhouding van 14 tegen 13 stemmen gaan eventuele winsten naar bedrijven maar zijn de risico's voor alle inwoners van Venray. 

Reacties

Tja. Zou wel eens willen weten wat de VVD hiervoor terugkrijgt. Kan me niet voorstellen dat er zomaar cadeautjes worden weggegeven door deze partij. En het CDA heeft haar positie in de kerkdorpen versterkt ten koste van de Venrayse burgers die dit project in meerderheid niet zien zitten.

Reactie toevoegen

U bent hier