h

SP wil heroverweging snel internet

14 oktober 2016

SP wil heroverweging snel internet

Foto: Dennis van Zuijlekom / flickr.com

Het raadsbesluit van 28 juni voor een garantstelling van 17,5 miljoen euro blijkt ontoelaatbare staatssteun. De gemeente wil de procedure omgooien, Glasweb een offerte laten maken en alsnog door met dit project met opnieuw vertraging. De SP wil een heroverweging voor de aanleg van snel internet in Venray. 

Op 12 oktober jongstleden ontvingen we een raadsinformatiebrief van het College over GlaswebVenray. Uit onderzoek van bureau Stratix wordt geconcludeerd dat het besluit van de gemeenteraad van 28 juni nagenoeg zeker ontoelaatbare staatssteun is. Voor de raadsvergadering van 28 juni was deze vorm van staatssteun nog wel toelaatbaar vanwege het algemeen nut van dit initiatief volgens wethouder Busser. De SP zette hier al eerder vraagtekens bij. Wat de SP betreft hebben het College en de partijen die op 28 juni met het raadsvoorstel hebben ingestemd geblunderd. De mogelijke ontoelaatbare staatssteun had voorafgaand aan het besluit al gedegen moeten worden onderzocht. Dan had het voorstel waarschijnlijk niet eens voorgelegen en was de zoveelste teleurstelling bij de mensen van GlaswebVenray, die er nu heel begrijpelijk is, voorkomen.

Nu wordt door het College, op advies van Stratix gekozen voor de weg van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Hierdoor zou inschrijving weer open staan voor alle partijen. Stratix adviseert GlaswebVenray de aanleg nog verder te faseren en te beginnen met de aanleg in de ‘witte gebieden’. Hierdoor moet de business case van GlaswebVenray opnieuw worden aangepast. Daarnaast is het oorspronkelijke idee van de gemeenteraad, een 100% dekkend glasvezelnetwerk, nog onwaarschijnlijker geworden. In dat geval zouden we ons ook aan kunnen sluiten bij de zes gemeenten die door gedeputeerde Hans Teunissen bijeen zijn gebracht en waarvoor hij de gemeente Venray ook heeft uitgenodigd. Hier wordt een glasvezelnetwerk aangelegd in de ‘witte gebieden’ door beleggingsfonds CIF, een investeringsmaatschappij van enkele pensioenfondsen. Dan zijn we af van de vraag of het ontoelaatbare staatssteun betreft, lopen we als gemeente geen enkel financieel risico meer en zorgen we er evengoed voor dat er snel internet voor nagenoeg iedereen beschikbaar wordt.
Wat de SP betreft zetten we daarom nog een stap terug. Wij willen een algehele heroverweging voor snel internet in Venray.

Reactie toevoegen

U bent hier