h

Geen heroverweging, Glasweb wordt doorgedrukt

9 november 2016

Geen heroverweging, Glasweb wordt doorgedrukt

Foto: Dennis van Zuijlekom / flickr.com

In de afgelopen raadsvergadering stond de beantwoording van de schriftelijke vragen over het gegeven dat de in juni besloten garantstelling voor Glasweb illegale staatssteun blijkt te zijn. We deden samen met andere partijen een voorstel om snel internet in Venray, in het bijzonder de 100% dekking, te heroverwegen. Maar het College, gesteund door CDA, Samenwerking en VVD verandert de procedure die er nog steeds op gericht is Glasweb door te drukken. 

Het was feest in de hal van het gemeentehuis afgelopen 28 juni net na het besluit voor de garantstelling. De kurken knalden en de champagne vloeide rijkelijk. Het klonk in de raadszaal zo gezellig, dat de fractievoorzitter van de VVD blijkbaar dacht: ik het ga het feestje even meevieren. En dat net nadat ze met een verhaal over het liberalisme mogelijk de meest onnavolgbare politieke draai uit haar carrière had gemaakt. Was de VVD immers niet tot en met de commissievergadering vooraf tegen een gemeentelijke garantstelling van dit initiatief? En hoe verhoudt het liberalisme zich eigenlijk tot het verstrekken van illegale staatssteun?

Want dat bleek het te zijn na een nader onderzoek van het College. Meerdere partijen vroegen zich voor 28 juni al af of de garantstelling op deze manier wel door de beugel kon. Maar volgens wethouder Busser hoefden we ons geen zorgen te maken: het betrof hier namelijk algemeen nut. Niet dus. En dit noemt het College een zorgvuldig traject? Wij denken hier anders over.

Zo zijn bij Glasweb, nota bene met steun van een eigen bestuurslid, valse verwachtingen gewekt. Door het gepruts van dit College is er opnieuw minimaal 5 maanden vertraging en moet Glasweb haar business case opnieuw aanpassen. Maar via de aangepaste procedure is alles er nog steeds op gericht om dit initiatief koste wat kost door te drukken. De garantstelling is echter helemaal niet afgegeven met het oog op deze procedure. We twijfelen er dan ook sterk aan of het besluit van 28 juni juridisch nog wel stand houdt. Dit is wat de SP betreft een onderzoek waard. 

Aanvankelijk profileerde dit initiatief zich als a-politiek. Het was het CDA die dit idee bij de dorps- en wijkraden onder de aandacht bracht en die het ook bij de gemeenteraad inbracht. Er zit een CDA-raadslid in het bestuur die aanvankelijk niet meestemde maar op nu op juridische gronden ineens wel. Wat zij er moreel gezien van vindt weten we nog steeds niet. En ook raadslid Mulders van Samenwerking Venray hebben we al eens in promotie-uitingen voorbij kunnen zien komen. Conclusie: De politiek is te verweven geraakt met dit burgerinitiatief. Het is een beetje het kindje van bepaalde partijen. En we snappen daarom ook goed dat dit loslaten voor deze partijen heel lastig is. Maar zij zitten hier hopelijk niet alleen voor een minderheid van gezinnen uit de gemeente Venray die glasvezel via Glasweb wil, maar voor iedereen.

Tegenstanders worden weggezet alsof zij geen snel internet in het buitengebied willen en er wordt net gedaan alsof er geen geschikte alternatieven zijn. Beiden zijn gewoon niet waar. De voltallige gemeenteraad gunt iedereen snel internet, maar 13 leden van hen dan wel zonder een gemeentelijke garantstelling. En er is minimaal een alternatief waarmee het zonder garantstelling van de gemeente kan: via het Communication & Infrastructure Fund ofwel CIF in samenwerking met de provincie. Een alternatief waar al zes gemeenten zich bij hebben aangesloten. Een alternatief waarvoor we door gedeputeerde Teunissen van harte voor zijn uitgenodigd. Een alternatief waarbij de gemeente geen enkel financieel risico loopt en men wel al vooraf heeft onderzocht of het geen illegale staatssteun betreft.

Maar het is ook een initiatief waar niet 100% maar 96 tot 100% van de inwoners van de gemeente Venray de beschikking krijgt over snel internet. En dan komen we in de knoop met onze raadsbreed voorstel voor een 100% dekkend glasvezelnetwerk waar de voorstanders voortdurend mee schermen. Maar dat 100% dekkend netwerk komt er ook niet met Glasweb dat de uitvoering nog verder moet faseren en zich in eerste instantie ook moet gaan richten op de witte gebieden. En ook met het groene gebieden model komen we niet op een 100% dekking.  Eigenlijk wisten we na de eerste 30.000 euro subsidie al dat we niet op een 100% dekking uit zouden komen. Maar hadden alleen SP, PP2, InVENtief, en jawel, de VVD het lef om dat te erkennen en tegen een nieuwe subsidieronde van in totaal 80.000 euro te stemmen. 

Maar het College zet stug door, zo blijkt uit de beantwoording. Want dit zou onnodige vertraging opleveren. Het College meldde dat wij dan zouden zorgen voor onnodige vertraging. Daar heeft het College gesteund door CDA, Samenwerking en VVD met het besluit van 28 juni al zelf voor gezorgd. Aan de nieuwe procedure kan CIF volgens het College gewoon meedoen. Het College nodigt CIF hiermee in zekere zin uit, maar weigert zelf op de uitnodiging die al eerder door de heer Teunissen is gedaan, in te gaan. Dit zegt veel over de kansen van CIF in de nieuw ingezette procedure. Het College meldt verder in de beantwoording: Op basis van vooraf vastgestelde criteria, worden de ingediende plannen, zowel financieel als inhoudelijk, beoordeeld en zal een keuze worden gemaakt voor het plan dat het beste tegemoetkomt aan de gemeentelijke voorwaarden. We kunnen hier allemaal raden wie als enige aan die criteria en voorwaarden zal kunnen voldoen.

Dit weerhield ons er echter niet van dat wij in het belang van álle inwoners van Venray samen met PP2, InVENtief en PvdA een voorstel indienenden voor een heroverweging van snel internet in Venray. Dit voorstel werd door CDA, Samenwerking en VVD weggestemd zodat zij verder kunnen gaan met het koste wat kost doordrukken van glasvezel met een gemeentelijke garantstelling. 

Reacties

Het wordt langzaam tijd dat het systeem van wethouders en raadsleden op de schop gaat. Een systeem door tijdelijk raadsleden dmv loting aan te wijzen lijkt me democratischer.Zijn we ook meteen van deze achterlijke partij politieke spelletjes af. It's Time to change.

Beste Ron,

Raadsleden en wethouders worden al tijdelijk voor 4 jaar gekozen. In maart 2018 kun je weer stemmen.

Reactie toevoegen

U bent hier