h

Binnen twee uur 1400 extra steunbetuigingen voor Joutou

22 juni 2017

Binnen twee uur 1400 extra steunbetuigingen voor Joutou

Foto: Joutou / Joutou Facebook

Afgelopen zaterdagmiddag 17 juni voerden mensen van Joutou actie voor behoud van hun dierenweide en het zorgsportcentrum. In een kleine 2 uur haalden zij 1400 steunbetuigingen op. Dit brengt de tussenstand al op ruim 3500 (!) steunbetuigingen. De Venrayse afdeling van de SP steunt dit initiatief van harte en zorgde voor de nodige hand en spandiensten. Ook de FNV afdeling Venray heeft zich inmiddels achter de actie geschaard en hun steun betuigd.

's Morgens om tien uur staan de mensen van Joutou al in de startblokken. Verzamelpunt is het gebouw dat Joutou huurt van het Vincent van Gogh-Instituut. Snel nog wordt een spandoek van een creatieve tekst voorzien. “gun ons dit stuk grond waar mens en dier al jaren rust vond” Na de koffie en de vlaai trekken de Joutou'wers naar het winkelcentrum. Een korte stop bij het gemeentehuis volgt. Groepjes worden gemaakt en de eersten vertrekken richting een supermarkt om daar de handtekeningen op te halen. In het winkelcentrum wordt de kraam opgezet en kan het verzamelen van handtekeningen beginnen. Lang hoeven ze daar niet op te wachten. De eerste centrumbezoekers melden zich al snel om hun steun door een handtekening uit te spreken. Bij de kraam schuin tegenover het Oude Postkantoor heerst een gezellige drukte. Nieuwsgierig wordt de kraam en de tekst op het spandoek aanschouwt waarna meestal snel de steunbetuiging wordt achtergelaten. Na ruim twee uur trekt de stoet Joutou'wers voldaan terug naar de Joutou-gebouw op het St. Annapark waar soep en broodjes de handtekeningactie voor deze dag compleet maken.

Joutou is een sportzorgcentrum voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Mensen in de dagbesteding, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen hebben zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet om de verloederde dierenweide weer nieuw leven in te blazen. Die inzet heeft zich inmiddels uitbetaald. Van een verloederde dierenweide is al lang geen sprake meer en mensen weten de weg er naar toe te vinden. Voor velen van hen is Joutou inmiddels een vertrouwde veilige plek geworden. Nog steeds zijn mensen van Joutou de schrik niet te boven dat, als het aan de Renschdael Groep ligt, ze wellicht al op zeer korte termijn uit het park moeten vertrekken.

Het actiecomité 'Behoud Joutou op het St. Annapark' zal alle verzamelde steunbetuigingen aanbieden aan het gemeentebestuur. Op dit moment wordt nagedacht over de volgende stappen want de handtekeningactie van afgelopen zaterdag was maar een warmlopertje. Mensen kunnen via de online petitie’s de actie blijven steunen.  Ook geeft het actiecomitee op deze manier invulling aan het in het bestemmingsplan genoemde streven. “Voor de herontwikkeling van het St. Annapark betekent deze aanpak concreet: · werken op basis van gezamenlijk gedragen principes; · ontwikkelen van deelplannen; · toekomstige bezoekers en bewoners van het st. Annapark laten meedenken bij het realiseren van  hun wensen”

De door de SP gestelde vragen aan het college van B&W zullen in de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 27 juni worden behandeld door de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier