h

Verbouwing schouwburg fors duurder dan begroot

8 juni 2017

Verbouwing schouwburg fors duurder dan begroot

Foto: Stagecrew Events / stagecrewevents.nl

De verbouwing van Schouwburg Venray blijkt een half miljoen euro meer te hebben gekost dan begroot. Over het waarom hult het College van B&W zich echter in stilzwijgen. Volgens SP-raadslid Joep Gielens is de informatievoorziening van het College wederom onder de maat. Hij heeft hier vragen over gesteld. 

In een raadsinformatiebrief van het College is te lezen dat de kosten van de verbouwing van de schouwburg plotseling 6,2 miljoen euro blijken te zijn. Dit is een 0,5 miljoen euro meer dan begroot. De SP vraagt zich af sinds wanneer het College, de directie en de Raad van Toezicht van de schouwburg hiervan op de hoogte zijn en wat de oorzaak van deze forse overschrijding is. 

De kosten van de verbouwing van de schouwburg zijn begroot op 5,7 miljoen euro. Gemeente en provincie zouden hier elk 1,6 miljoen euro van voor hun rekening nemen. De rest zou de schouwburg zelf voor hun rekening nemen. Later bleek dat de provincie via de gemeente nog eens 1 miljoen euro subsidie voor de verbouwing van de schouwburg heeft toegekend zonder een deugdelijke onderbouwing van dit bedrag. Zowel in de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP destijds als tijdens het debat hierover in december 2016 bleef deze onderbouwing uit. 

Het College stelt dat de schouwburg deze overschrijding zelf heeft gefinancierd vanuit een budget voor toekomstige investeringen. De SP zou graag willen weten hoe dit precies zit. Het College weet dit al want het heeft de verantwoording van de uitgaven van de schouwburg al in zijn bezit. Sterker nog, in het kader van de subsidie is deze al naar de provincie doorgestuurd. De SP vindt dat het de gemeenteraad op deze manier onmogelijk wordt gemaakt haar controlerende taak uit te voeren. 'Dit is een kwalijke zaak', aldus SP-raadslid Joep Gielens. Hij wilt weten of het College het hiermee eens is en wanneer men eindelijk eens openheid van zaken gaat geven. 

Reactie toevoegen

U bent hier