h

Fractie SP Venray zegt vertrouwen in Wim Schellen op

19 oktober 2017

Fractie SP Venray zegt vertrouwen in Wim Schellen op

De fractie SP Venray heeft geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking met raadslid Wim Schellen. Dit hebben de overige fractieleden unaniem besloten. De aanleiding is dat hij een conflict heeft met de landelijke partijorganisatie over de uitvoering van de afdrachtregeling van de SP.

Het bestuur van SP Venray heeft er alles aan gedaan om te bemiddelen en tot een oplossing te komen. Ook de landelijke partij heeft meerdere malen de helpende hand richting de heer Schellen geboden. Hij heeft helaas  geen gebruik gemaakt van deze uitgestoken hand en heeft de partij recent in de media in een kwaad daglicht gezet.

In de media geeft de heer Schellen er blijk van geen vertrouwen meer te hebben in de SP. De fractie SP Venray is vervolgens  tot de conclusie gekomen dat er geen basis van vertrouwen meer is voor een verdere onderlinge samenwerking. 

Bestuur en fractie van SP Venray betreuren de ontstane situatie. Bestuur en fractie van SP Venray wensen de heer Schellen verder succes toe en heeft hem schriftelijk verzocht zijn raadszetel ter beschikking te stellen aan de partij, conform de voorafgaand aan zijn kandidaatstelling gemaakte afspraken.

U bent hier